Zpět 07/11/2017

V listopadu začnou ozdravné pobyty dětí mateřských škol

Na ozdravné pobyty prostřednictvím projektu „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.“ vyrazí do lázní Luhačovice děti ze všech našich mateřských škol v celkově šesti 14 denních turnusech, a to od 23. 11. 2017 až do 4. 3. 2018.  

„Cílem ozdravných pobytů je zlepšení zdravotního stavu dětí prostřednictvím pobytu v oblasti s kvalitním ovzduším a absolvováním ozdravných procedur na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest. Součástí pobytů bude i bohatý animační program,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.

Do Luhačovic pojede celkem 283 dětí s doprovodem 265 dospělých osob, především z řad rodičů a prarodičů. V rámci pobytu mají děti a jejich dospělý doprovod hrazenu dopravu autobusem, ubytování a celodenní stravování a děti i lázeňské ozdravné procedury.

Pobyty, jejichž celkové náklady jsou téměř 4,2 mil. Kč korun, budou částečně hrazeny z dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016 Moravskoslezského kraje částkou 600 tisíc korun a z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy částkou 3 109 tisíc korun. Zbývající částku v hodnotě zhruba 490 tisíc korun hradí ze svého rozpočtu městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 

Sdílejte článek