Zpět 19/12/2017

V centru vzniknou městské nájemní byty

V proluce vymezené ulicemi Muzejní, Pivovarskou a Velkou u Masarykova náměstí v centru Ostravy, kde se v současné době nachází parkoviště a kde už probíhá archeologický průzkum, vznikne novostavba městského bytového bloku. S podrobnostmi projektu Nové Lauby seznámili veřejnost člen Rady města Ostravy Lukáš Semerák a zástupce projekční kanceláře Znamení čtyř architekti Martin Tycar.  

Plánovaný bytový blok bude lokalizován do prostoru ohraničeného zmiňovanými třemi ulicemi a ulicí Dlouhou, která bude prodloužena až k ulici Pivovarské. Sestávat bude z pěti domů, které budou propojeny tak, že budou tvořit jeden ucelený komplex. Urbanisticky bude vycházet z tzv. historické stopy a z hlediska architektury bude ladit s historickým okolím. Celkem v něm bude umístěno 86 bytů, převážně 2kk a 3kk, o celkové ploše 5530 metrů čtverečních. V přízemí v severní části objektu bude rovněž 700 m2 ploch pro služby. Součástí stavby bude podzemní parkoviště na 162 stání, která budou určena z části rezidentům, z části návštěvníkům centra. Předpokládaná cena stavby, která vznikne na městském pozemku a jejímž investorem bude město Ostrava, činí 275 milionů korun.

V další etapě proběhne zástavba v dolní části stávajícího parkoviště, kde vznikne stavební objekt navazující na současnou zástavbu naproti Divadla loutek. Výstavbu tohoto bloku by měli zajistit na základě nabídky města soukromí developeři.

„V současné době probíhají projekční práce směřující k získání územního rozhodnutí, které očekáváme v první polovině příštího roku. Současně respektujeme požadavek památkářů na dotvoření prodloužené Dlouhé ulice a vytvoření regulace možné budoucí výstavby na druhé straně prodloužené Dlouhé, to znamená mezi ulicemi Velkou, Dlouhou a Pivovarskou, kde bychom mohli podle aktuálních předpokladů v první polovině příštího roku nabídnout pozemky k prodeji soukromému staviteli,“ upřesnil radní Semerák.

Podle současných předpokladů by stavba bytového bloku ve vlastnictví města, popřípadě také objektu po druhé straně prodloužené Dlouhé ulice, mohla začít v roce 2019 a ukončena by mohla být v roce 2021.

„Již dlouhá léta se v Ostravě hovoří o oživení historického centra města. Myslím si, že právě projektem Nové Lauby jde město příkladem toho, jak toho dosáhnout. Tyto městské byty plánujeme jako nájemní bydlení dostupné pro všechny generace, to znamená nejenom pro mladé, ale také pro střední generaci a starší. Proto také jsou ty byty v různé skladbě, členěné od malých bytů o ploše něco málo přes 30 metrů až po velké, které přesahují výměru 100 metrů čtverečních,“ vysvětlil Lukáš Semerák hlavní účel plánované stavby.

Stejný cíl bude sledovat také rekonstrukce historického domu v Střelniční ulici u křižovatky s ulicí Pivovarskou, kde vznikne možná už v roce 2019 celkem 16 městských nájemních bytů. Přestavba čeká také městské objekty ve Vojanově ulici naproti hlavního vstupu na výstaviště.

 

Sdílejte článek