Zpět 29/05/2014

ÚŘAD MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU SE NEJSPÍŠ PŘESTĚHUJE DO BUDOVY BÝVALÉ SPOŘITELNY V CENTRU MĚSTAJediný bod měli na programu zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří se mimořádně sešli 26. května. Během dvou a půl hodinové rozpravy padaly věcné argumenty i nekorektní osočování a předvolební výkřiky. Dvacáté zasedání zastupitelů totiž jednalo o výsledku výběrového řízení na pronájem budovy radnice a budoucím stěhování úřadu z Nové radnice na Prokešově náměstí.

Do výběrového řízení se s nabídkou budov k pronájmu přihlásilo pět společností. Ve hře byly objekty na ulici Velká 23, Masarykovo náměstí 15, Prokešovo náměstí 6, náměstí Dr. E. Beneše 7 a Stodolní 18 a 20. Ani jeden z uchazečů však nesplnil stanovené podmínky a výběrové řízení bylo zrušeno.

Kromě informací o tom, jak dopadlo výběrové řízení, předložila rada zastupitelům i návrh na jednání o pronájmu budovy po bývalé České spořitelně na náměstí Dr. E. Beneše. „Rozhodnutí o uzavření smlouvy je ze zákona v kompetenci rady města, ale jsme si vědomi důležitosti tohoto kroku, proto žádáme o schválení zastupiteli,“ začala úvodní řeč předkladatelka materiálu, místostarostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak).

„Dnes využíváme 59 kanceláří přímo v objektu statutárního města Ostravy a 54 kanceláří v přístavbě Nové radnice. Je zřejmé, že takové rozmístění je málo komfortní jak pro občany, tak pro úředníky. Magistrát má navíc právo kteroukoli kancelář požadovat pro své potřeby. Ročně zaplatíme za služby a jako kompenzaci na opravy budovy 3 miliony Kč, další provozní náklady činí 2,5 milionu Kč,“ vysvětlila stávající situaci P. Bernfeldová. Stěhování radnice je podle ní nezbytné zejména kvůli osamostatnění se a zbavení závislosti na statutárním městě, zpřehlednění komunikace mezi občany a úředníky. „Přestěhujeme-li naši radnici do centra, pomůžeme jejímu oživení a občanům nabídneme lepší dostupnost a kvalitnější služby,“ řekla P. Bernfeldová s tím, že pokud jde konkrétně o památkově chráněnou budovu po České spořitelně, zamezí se stěhováním její devastaci.

Majitel objektu, společnost Real Estate Ostrava, stanovil roční nájemné ve výši 5,9 milionu Kč, provozní náklady jsou odhadovány na 2 miliony Kč stejně jako náklady na stěhování.

„Byl jsem se na budovu podívat, udělala na mě dobrý dojem. Jenom mi vadí, že bychom ji měli pronajímat od nevlastníka. Držím palce, jsem pro. Pokud bude vlastník garantovat, že nebude pravidelně zvyšovat nájem,“ vyjádřil se Ivan Štefek (KSČM). Místostarostka mu odpověděla, že před několika dny došlo ke vkladu na katastr a do podpisu nájemní smlouvy bude vlastnictví naprosto zřejmé.

„Nejsem zastáncem tohoto záměru. Náš klub má klíčové námitky,“ uvedl Miroslav Svozil (ODS). „Tak zásadní rozhodnutí se nedělá čtyři měsíce před volbami, bylo by fér nechat rozhodnout nové zastupitelstvo. Dokázali bychom si představit variantu, že městský obvod budovu bývalé spořitelny koupí. Podle mých informací si ale objekt vyžádá investice za 50 až 100 milionů korun. Nechápu, proč se chceme stěhovat do privátního sektoru. Není mi lhostejný osud domu na náměstí Dr. E. Beneše, ale dovedu si představit lepší řešení, než do něj stěhovat radnici. Myslíme si, že tak důstojná budova by měla mít daleko trvalejší a lepší záměr,“ řekl M. Svozil.

Bývalému starostovi Moravské Ostravy a Přívozu M. Svozilovi oponoval Jaroslav Skýba (ČSSD): „Před deseti dvanácti lety jsem navrhoval, abychom jako jediná radnice v Ostravě, která nemá vlastní budovu, usilovali o stěhování. Bydlím tady přes čtyřicet let a chci, abychom udělali pro občany to nejlepší. Pronájem bývalé spořitelny je báječný nápad. Nevím, co může být v obci významnějšího, než radnice.“

Místostarostka M. Svozilovi odpověděla, že by byla pro koupi budovy na náměstí Dr. E. Beneše, ale nerada kupuje zajíce v pytli. „Myslím, že je lepší v současné době řešit stěhování radnice nájmem a do smlouvy zapracovat předkupní právo,“ uvedla P. Bernfeldová.

Následovala slovní přestřelka na téma složení komise, která otevírala obálky došlé do výběrového řízení. Miroslav Svozil (ODS) tvrdil, že o akci nebyl informován ani neobdržel žádný písemný jmenovací dekret. „Záměr vypsat výběrové řízení jsme prezentovali s dostatečným časovým předstihem. Poslední debata proběhla minulý týden na jednání finančního výboru. Nemohu za to, že člen nominovaný za ODS se jí neúčastnil. Žádná informace nebyla účelově skryta ani zkreslena,“ řekl radní a předseda finančního výboru Lukáš Semerák (hnutí Ostravak). Na námitku M. Svozila, že nechápe, proč se má radnice stěhovat do soukromých prostor, uvedl: „Soukromník přeci není prašivý pes. Jsem udiven, že tato slova zaznívají z úst těch, kteří nás obdarovali jmény jako Rittig a Janoušek.“

Karel Baďura (ODS) se staral, jaké má budova revizní zprávy a v jakém technickém stavu je: „Chce se po nás, abychom rozhodli o pronájmu nemovitosti, o které nikdo nic neví. Je to podivný obchod spíchnutý horkou jehlou.“ K jeho názoru se vyjádřil Martin Unger, jednatel Real Estate Ostrava: „Budova byla řádně provozována a udržována, všechny revize má v pořádku, dodnes je hlídaná ostrahou. Česká spořitelna ji využívala od roku 1928, její stav je velice zachovalý. Pokud se radnice rozhodne do ní přestěhovat, bude dům připraven. Pokud dojde k jakékoli havárii, nese náklady na její likvidaci samozřejmě vlastník.“

Jiří Výtisk (ODS) se ptal, kde se případně bude scházet zastupitelstvo, starosta s tajemnicí úřadu mu odpověděli, že v budově je možnost takovou místnost připravit, případně se dohodnout se statutárním městem Ostrava a zasedání zastupitelstev pořádat i nadále v sále Nové radnice na Prokešově náměstí.

„Byl jsem přítomen jednání, kdy se prodávala jatka, a podívejte se, jak dnes dopadla. Když se tady radní pokoušejí udělat pro občany kus dobré práce, jsou napadáni. Byl bych rád, kdybychom to vzájemné osočování ukončili a rozumným způsobem odhlasovali, co je pro lidi nejlepší,“ vyzval Jaroslav Skýba (ČSSD).

Nepodpořit jednání o pronájmu objektu po České spořitelně se rozhodl Josef Blahuta (KSČM) a Ivo Količ (ČSSD). Oba měli shodný důvod – tak důležité rozhodnutí je přijímáno velmi krátce před volbami. Karel Baďura (ODS) byl mínění, že ještě nenastala doba pro stěhování obvodní radnice: „Vhodná doba je, když dostaneme výpověď z nájmu.“ Starosta Jiří Havlíček (ČSSD) mu oponoval: „Myslím, že po volbách už může být pozdě a objekt už nemusí být k dispozici.“

 

Po krátké přestávce zastupitelé hlasovali. Vzali na vědomí výsledek výběrové řízení na pronájem budovy radnice a vyjádřili souhlas s přemístěním sídla radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Zároveň doporučili radě jednat s vlastníkem nemovitosti na nám. Dr. E. Beneše 6 o nájmu, a to včetně call opce v maximální výši 55 milionů korun.

Z 30 přítomných zastupitelů hlasovalo 23 pro, 6 bylo proti, 1 se zdržel.

 

 

Další jednání zastupitelstva se uskuteční 19. června 2014.

Sdílejte článek