Zpět 16/03/2020

Upozornění pro návštěvníky úřadu

S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.  

Budova radnice na ul. Těšínská 35 bude od pondělí 16. března až do odvolání pro veřejnost zcela uzavřena, a to včetně pracoviště matriky a ohlašovny.

Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně, kde budou občané informováni o způsobu a předpokládaném termínu vyřízení.

Příslušné záležitosti občanů bude vyřizovat i pracoviště hřbitovní správy na ul. Těšínská 105.

Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 a pracoviště hřbitovní správy na ul. Těšínská 105 jsou až do odvolání následující:

Pondělí: 8.00– 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Středa: 8.00– 11.30 hod. a 12.30 – 17.00 hod.

Žádáme tímto veřejnost, aby ve zvýšené míře využívala k vyřizování svých záležitostí především elektronický způsob komunikace.

S platností od 11. března až do odvolání došlo k uzavření základních škol (ZŠ Bohumínská, ZŠ Pěší, ZŠ Škrobálkova a ZŠ Chrustova) a k zákazu návštěv v zařízení odlehčovací pobytové služby v DPS Hladnovská 119, Ostrava – Muglinov. V současné době je stále zachována možnost návštěv z domech s pečovatelskou službou a komunitním domě pro seniory. Z důvodu nezájmu rodičů je omezen provoz na MŠ Na Liščině. V případě úbytku dětí bude omezen provoz i na jiných pracovištích MŠ dle potřeby ředitele školy. Apelujeme na rodiče dětí, které mají možnost hlídání nebo jsou doma na mateřských či s druhým dítětem, aby si děti ponechali doma.

 

Sdílejte článek