Zpět 20/09/2011

Udělali jsme další krok k omezení hazardu na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

V našem volebním programu jsme se zavázali vymýtit hazard z města. První krok, který jsme okamžitě po nástupu na radnici MOb MOaP podnikli, bylo zakotvení klauzule o zákazu provozování výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů do všech nájemních smluv na pronajímání nebytových prostor svěřených MOb MOaP.

Jsme si však vědomi, že největší problém je v nebytových prostorách soukromých vlastníků nemovitostí a povoleních pro  provozování automatů, které vydává Ministerstvo financí, a to bez vědomí a souhlasu obce, resp. městského obvodu.

Proto jsme se zasadili o předložení materiálů  do rady a následně do zastupitelstva našeho městského obvodu ve věci návrhu změny vyhlášek týkajících se provozování automatů. I přes silné tlaky zájmových skupin byl materiál schválen na zářijovém zasedání zastupitelstva MOb a nyní bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Hlavní změny se týkají přesného vymezení dne vzniku a zániku poplatkové povinnosti pro tzv. jiná technická herní zařízení (automaty vyšší třídy), tzn. ode dne povolení, nikoli ode dne uvedení přístroje do provozu, do dne uplynutí povolení, nikoli do dne vyřazení přístroje z provozu. Provoz právě těchto zařízení povoluje Ministerstvo financí a provozovatelé takto ušetřili nemalou sumu finančních prostředků a městský obvod o tuto sumu přicházel. Těžko se dokazuje, zda-li je přístroj v provozu nebo ne, když ho provozovatel v době kontroly nemá zapojen. Návrh změny nám umožní to, že nebudeme muset provádět namátkové kontroly, ale budeme vycházet z informací o tom, kolik přístrojů bylo povoleno a za ty budeme požadovat poplatek.

Další navrhovaná změna se týká zákazu provozování automatů na celém území našeho městského obvodu. Bohužel nelze tento zákaz aplikovat zpětně, tzn. bude se to týkat pro nově povolované automaty. Znamená to, že již nebudou vydávána nová povolení pro provozování automatů, jelikož by byla v rozporu s vyhláškou. Schválí-li zastupitelstvo města naše návrhy na změny vyhlášek, předpokládáme jejich platnost i účinnost od 1.1.2012.

Sdílejte článek