Zpět 07/04/2015

TŘETÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA

Zastupitelstvo se konalo dne 17. 3. 2015 ve Společenském sále Domova Slunečnice v netradičním podvečerním čase. Přesun doby jednání z ranních na odpolední hodiny, již od samého začátku, prosazovalo hnutí Ostravak. To proto, aby se mohli jednání zastupitelstva účastnit i občané, kteří pracují.

Dalším důkazem transparentnosti jednání mělo být také pořízení audiovizuálního záznamu. Hnutí Ostravak si počká na konečnou podobu záznamu, který podle dohody o spolupráci s Porubskou radnicí zajišťovala společnost FABEX MEDIA s.r.o. a případně připraví vlastní řešení.

K řádným materiálům opět byly dodány tzv. přínosy, které zastupitelé dostanou těsně před jednáním zastupitelstva. Pět materiálů s rozsahem více než 170 stran měli zastupitelé nastudovat na místě. Za hnutí Ostravak vystoupil Mgr. Nosek s žádostí o časový prostor k prostudování. Toto bylo koalicí zamítnuto, i když to odporuje jednacímu řádu. Koalice opět ukázala, jak vypadá transparentnost v praxi.

Odpověď koalice ČSSD-ANO-KDU-ČSL, že to „dříve“ nešlo, neobstojí, neboť tyto materiály rada schválila již 6 dnů před zastupitelstvem. Zastupitelům z ČSSD-ANO-KDU-ČSL vůbec ani nevadí fakt, že porušují zákon, který říká, že materiál do zastupitelstva musí být zveřejněný minimálně 7 dnů před termínem zasedání zastupitelstva.

Vzhledem k pravděpodobnosti, že se jednání protáhne do pozdních večerních hodin, předseda klubu za hnutí Ostravak podal návrh, upřednostnit v programu diskuzi s občany s odůvodněním, že občané nebudou tak dlouho čekat na možnost diskuze. Tento návrh byl přijat.

V této diskuzi vystoupil pan Lumír Cyrus, který připomněl nešťastná jednání při projednávání výstavby parkovacího domu na travnaté části pozemku základní školy. Dále pan Radim Kepák, kterému bylo na minulém zastupitelstvu panem starostou Mihálikem přislíbeno urychlené jednání (včetně mimořádné rady) ve věci prodeje pozemku pro rozšíření areálu před pořádáním mistrovství Evropy v baseballe. Nějak se to nepovedlo, zůstalo jen u příslibu.

Na jednání Zastupitelstva byly poskytnuty informace o dostavbě Prodloužené Rudné, která v dohledné době dokončená nebude. Byl zde také představen klikající rozpočet, který by měl být hotov do konce května tohoto roku. Pozdě, ale přece.

Jedním z projednávaných bodů jednání bylo také stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. č. 2003/1 a 2003/20 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava k výstavě nových obytných domů. Tento pozemek sousedí s místním parkem. K tomuto tématu vystoupil pan doc. Petr Jančík, který připomněl opakující se trend přeměny lukrativních zelených ploch na plochy k výstavbě domů, přesto koalice tento záměr odhlasovala.

V závěru zasedání zastupitelé z hnutí Ostravak znovu apelovali na dodržování termínů pro předkládání materiálů a zejména k předkládání neúplných materiálů. Neobstojí názor koalice, že si zastupitelé mají podklady dohledávat sami.

Termín čtvrtého zasedání Zastupitelstva je stanoven na 16. 6. 2015 v 18:00

Sdílejte článek