Zpět 02/10/2015

Starosta Poruby: „Zapomeňte, kdo co řekl před volbami“

Páté jednání zastupitelstva Porubského obvodu proběhlo dne 8. 9. 2015 v již tradičním prostoru Domova pro seniory Slunečnice. V tomto kontextu je snad možné vyjádřit lehkou lítost nad tím, že obvod nemá „vlastní“ prostory pro konání tak významné události. Sál v Domě kultury Poklad jen tak brzo k dispozici nebude (jestli vůbec někdy) a rekonstrukce radnice či snad výstavba nové, vhodněji umístěné, je hudbou daleké budoucnosti. 

Když už je tedy zastupitelstvo nuceno zasedat v „azylu“ Slunečnice, bylo alespoň příjemné, že se našla vůle k zakoupení elektronického hlasovacího zařízení, které je nejen rychlé, ale umožňuje zpětnou kontrolu toho, kdo a jak jmenovitě hlasoval, což některým zastupitelům, zejména z hnutí ANO později příliš příjemné nebylo. 

Před samotným projednáváním jednotlivých bodů programu dostali příležitost vyjádřit se svými příspěvky občané. Jako první vystoupil občan Poruby s oprávněnou námitkou proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva. Následně vystoupil starosta TJ Sokola Poruba. Po jeho vystoupení předstoupili před zastupitele zástupci obyvatel z lokality ulic Dělnická a Skautská, aby představili svůj záměr zřízení osadního výboru v uvedené lokalitě. Bohužel se ukázalo, že dotyční nemají připraveny požadované dokumenty, zejména oprávnění jednat za tamní obyvatele.

Poté následovalo vystoupení občana Poruby s peticí proti záměru pozemku č. 3/1 naproti kostela v Ostravě – Porubě, když signatáři nesouhlasí s výstavbou penzionu na tomto pozemku. V souvislosti s tímto bodem je možná vhodné zmínit, že uvedený občan (pan Čech) byl v průběhu svého vystoupení osočen místostarostou Ing. Petrem Stachurou (ČSSD). Údajně uvedený pozemek má zájem zakoupit syn pana Čecha. Je poněkud zvláštní, že poté, co vyšlo najevo, že tomu tak není a pan místostarosta obvinil občana Čecha zcela bez důkazů, nenásledovala ze strany místostarosty žádná omluva. Z uvedeného chování pana místostarosty by si někdo tedy mohl odvodit, že tím, kdo chce daný pozemek prodat a má na tom eminentní zájem, je někdo úplně jiný, než právě občan Čech. Ale zanechme spekulací.

V závěru jednání zastupitelstva došlo k ještě jedné události, kdy předseda komise transparentnosti, Ing. Martin Drastich (Ostravak), rezignoval na svou funkci poté, co konstatoval, že komise neplní svou funkci (rada za celou dobu nedodala jediný materiál), on sám se nedostává k informacím, které potřebuje ke své práci. 

Komise žádala dokumenty (například ohledně výběru společností, které prováděly procesní a personální audit na radnici včetně jejich samotných závěrečných zpráv). Komisi bylo sděleno místostarostkou Mgr. Zuzanou Bajgarovou (ANO), že na tyto dokumenty nemá právo.

Všechno uvedené je výsměchem voličům, neboť komise transparentnosti byla založena z popudu hnutí ANO, které chtělo být otevřené k voličům a obyvatelům Poruby, nicméně, jako již po několikáté, vyšlo najevo, že proklamace před volbami a skutečnost po nich, jsou v případě tohoto hnutí dvě zcela odlišné věci. 

Korunu všemu nasadil starosta obvodu Ing. Petr Mihálik (ČSSD), prohlášením o tom, že by se zastupitelé měli přestat zabývat tím, kdo co řekl a před volbami a měli by se zabývat tím, co se děje teď. Zajímavý přístup k voličům ani ne rok po volbách.

Nezbývá, než doufat, že ve vládnoucí koalici zůstane alespoň někdo, kdo hodlá dostát svým předvolebním proklamacím. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 26. 11. 2015, kde by měl vystoupit primátor Ostravy se zástavbou v porubském lesoparku.

Sdílejte článek