Zpět 21/04/2022

Slovo Vladimíra Řezáče, 1. místostarosty městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Vedení obvodu Mariánské Hory a Hulváky v uplynulých týdnech přijalo několik rozhodnutí v souvislosti s pomocí ukrajinským běžencům, kteří své domovy opustili kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu v jejich zemi. Konkrétně se jednalo o přidělení několika obecních bytů, zejména maminkám s dětmi, finanční či další humanitární pomoc přímo na Ukrajinu nebo další materiální pomoc těm, jimž jsme poskytli bezpečné přístřeší. V pomoci samozřejmě hodláme pokračovat i nadále.  

Osobně však jako občan začínám stále intenzivněji vnímat fakt, že je potřeba se vrátit k běžné práci pro občany naší městské části. Nelze opomíjet, že se potýkáme s vysokou inflací, která zdražuje základní potraviny, radikálně se zvýšily ceny pohonných hmot a dalších energií, zdražují se hypotéky a úvěry a pro mnoho lidí se bydlení stává finančně nedostupným luxusem. Jako 1. místostarosta obvodu, jenž má v gesci odbor majetkový a bytový, se stále častěji osobně setkávám s občany, kteří marně usilují o získání cenově přijatelného bydlení. Je známo, že obecních bytů je objektivně nedostatek, ale pouze takovýmto konstatováním se obec rozhodně nemůže zbavit své spoluodpovědnosti při řešení bytové otázky našich obyvatel. Potažmo v situaci, kdy víme, že v našem obvodě každoročně dochází k úbytku obyvatel. Dle mého názoru je naší povinností aktivně vytvářet vhodné podmínky v oblasti bydlení, a to zejména pro mladé rodiny, nebo pro seniory, kteří v případě zajištění adekvátní formy bydlení nebudou muset odcházet do domovů pro seniory. Tento úkol bude v dalším období pro mne, jako člena nejužšího vedení obce, prioritní části mé práce pro obvod.

 

Sdílejte článek