Zpět 01/02/2021

Slezská Ostrava ocení významné osobnosti a firmy

Městský obvod Slezská Ostrava si velmi cení občanů i firem, kteří úspěšně reprezentují obvod nebo pomáhají při jeho rozvoji. Stejně jako v loňském roce proto vyzývá veřejnost, aby mu pomohla s výběrem těch, kteří si zaslouží ocenění v různých oblastech života. Za úspěchy a zásluhy v jednotlivých kategoriích pak ocení vždy jednu osobnost a dle možností daných epidemiologickou situací uspořádá slavnostní ceremoniál k předání ocenění.  

Návrhy mohou být podány do 1. března v listinné podobě na adresu: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava náměstí Jurije Gagarina č. 4 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava v obálce označené Ocenění občanů, anebo v elektronické podobě na adresu oceneni@slezska.cz.

 

Každý návrh musí obsahovat: a) jméno a příjmení navrhované osobnosti a jeho kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail) b) odůvodnění návrhu c) jméno, příjmení a kontaktní údaje navrhovatele.

Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu návrhy vyhodnotí a předloží radním ke schválení. Vybrané osobnosti budou o svém zvolení písemně nebo elektronicky informovány a sdělen jim bude i možný termín slavnostního ceremoniálu.

 

Ocenění se bude týkat těchto oblastí:

– kultura

– sport

– vzdělávání

– volný čas

– sociální a zdravotní

– dobrovolnická činnost

– za záchranu lidského života

– společenská odpovědnost

– za rozvoj sousedského života

– za šíření dobrého jména obvodu

– za ekonomický rozvoj obvodu v rámci velkých firem

– za ekonomický rozvoj obvodu v rámci malých a středních firem

 

 

Sdílejte článek