Zpět 17/05/2018

Slezská má 13 nových ukazatelů rychlosti

Vážení občané, v uplynulých týdnech jsme na území městského obvodu nechali instalovat 13 nových ukazatelů rychlosti, které mají pomoci k většímu bezpečí všech občanů.  

Ve spolupráci s Městskou policí Ostrava a komisí bezpečnosti a veřejného pořádku jsme nejprve vytipovali nejkritičtější místa v našem obvodě. Jde o místa, kde se často pohybuje větší počet lidí. Zejména jsme však brali ohled na děti a ukazatele umísťovali v blízkosti škol.

Instalace měřičů není z hlediska legislativy jednoduchý proces, vyřizování potřebných záležitostí zabralo několik měsíců. K instalaci ukazatelů je zapotřebí vyhotovit projekt, všechno musí být schváleno mnoha institucemi: Policií České republiky – dopravním inspektorátem, odborem dopravy magistrátu města a také správci sloupů, kterými jsou Dopravní podnik Ostrava, Ostravské komunikace a ČEZ Distribuce. Navíc umístění podléhá mnoha podmínkám. Nesmí být například na sloupu, kde už je dopravní značka nebo světelná signalizace… Instalace ukazatelů vyšla městský obvod na zhruba 600 tisíc korun.

 

Sdílejte článek