Zpět 21/12/2015

ROZPOČET MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU PRO ROK 2016 POČÍTÁ S PŘÍJMY 340 MILIONŮ KORUN. OBVOD HODLÁ POKRAČOVAT V REGENERACI SÍDLIŠŤ FIFEJDY A ŠALAMOUNA, VYBUDUJE I NOVÝ DĚTSKÝ RÁJ

Ve čtvrtek 18. prosince se zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sešli k projednání necelé třicítky předložených bodů programu. Před zahájením jednání jim byl představen nový vedoucí oddělení informačních technologií Petr Vašíček. Osmé zasedání ve volebním období 2014-2018 skončilo po třech hodinách.

Cílem centrálního obvodu bude získávat příjmy z externích zdrojů. Prodávat už není co

Celkové zdroje rozpočtu Moravské Ostravy a Přívoz pro rok 2016 tvoří částku 338,8 mil. korun, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 378,6 mil. korun. Například splátka úvěru za koupi budovy radnice na nám. Dr. E. Beneše si vyžádá 2 miliony, investiční akce do komunikací, škol, budování dětského hřiště a další pak přes 50 milionů.

„Kapitálové příjmy jsou poníženy o 2 miliony v návaznosti na plán prodeje bytů. Pokud jde o transfery ze statutárního města, očekáváme 2 miliony korun na zeleň. Přesto budeme na tuto položku doplácet 4 miliony z vlastních zdrojů. Daňové příjmy ve výši 54 milionů zahrnují výdaje na činnost odborů, platy zaměstnanců, odměny zastupitelů. V rozpočtu dochází k jejich navýšení z důvodu běžné údržby bytového fondu a nové povinnosti opatřit pronajímané nemovitosti energetickými štítky,“ uvedla mezi jiným místostarostka Lucie Feiková (ČSSD).

O výčet investic plánovaných během příštího roku doplnil její předklad rozpočtu místostarosta Dalibor Mouka (hnutí Ostravak): „Obdobně jako letos počítáme s proinvestováním 40 milionů korun z vlastních zdrojů. Díky dosavadnímu velmi úspěšnému čerpání fondů můžeme předpokládat navýšení o dalších 100 milionů. Jen na dvě největší akce, regeneraci sídliště Fifejdy II. (VI. etapa) a regeneraci sídliště Šalamouna (5. etapa) je potřeba vynaložit 25 milionů korun. Hodláme také rekonstruovat chodníky a trolejbusové zastávky na ulici Hornopolní, zvelebit prostor před Domem umění, vyměnit okna a opravit střechu základní školy Gebauerova nebo rekonstruovat hřiště ZŠ a MŠ Ostrčilova. V plánu je i postupná výstavba venkovního dětského hřiště v sadu Dr. Milady Horákové.“

Valentina Vaňková (ODS) uvedla, že podle ní jsou příjmy, s nimiž rozpočet počítá, nadhodnocené.  „Každoročně získáváme dotace a jimi rozpočet navyšujeme. Už nejsme v době, kdy můžeme prodávat nemovitosti, protože není co,“ odpověděla L. Feiková.

Podle Miroslava Svozila (ODS) má smysl jen takový rozpočet, který odráží strategii města nebo řeší jeho problémy. „Nejvíc nás trápí nová pracovní místa, což souvisí s úbytkem obyvatel kraje i Ostravy a obnovou centra města. Tento návrh rozpočtu tyto cíle nepodporuje,“ řekl.

Na potřebu investovat finance na území Přívozu poukázal Pavel Hudec (ANO 2011): „Ani jedna investice není do zpevněných ploch v Přívoze. Doufám, že pokud se uvolní finance, budete na něj pamatovat.“ Místostarosta D. Mouka odpověděl, že zakázka na dopravní hřiště už je vysoutěžena, město na ni přislíbilo prostředky. „Na Přívoz rozhodně nezapomínáme. Finance, které tam jdou, směřují do bytového fondu. Je to jediná lokalita, kde nám po masivních prodejích nemovitosti zůstaly.“

 

 

 

Další zasedání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívozu se uskuteční 18. února 2016. 

Sdílejte článek