Zpět 18/12/2017

Rozpočet města na rok 2018 schválen

Vyrovnaný, rekordní a velkorysý k obvodům. Tak lze charakterizovat rozpočet města Ostravy na rok 2018, který schválili 13. prosince městští zastupitelé. Rozpočet poprvé v historii Ostravy už ve svém návrhu atakuje hranici 10 miliard korun, výdaje harmonizuje s příjmy a nezvyšuje žádné daně ani poplatky směrem k občanům. 

Je sestaven výhradně ze zdrojů města bez půjček a úvěrů, naopak o téměř půl miliardy korun snižuje stávající zadluženost. Rozpočet přináší také rekordní investice a další navýšení dotací městským obvodům.

„Ostrava je ve skvělé ekonomické kondici. V roce 2018 bude hospodařit s nejvyšším rozpočtem za posledních deset let, a to s částkou 9,9 miliard korun. Vliv na to má nejen lepší výběr daní, ale také náš nekompromisní tlak na snižování běžných výdajů. Pokračovat budeme nejen ve snižování dluhu Ostravy, ale také v dalším navyšování dotací pro městské obvody, které v příštím roce dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní historii města, v porovnání s rokem 2013 se jedná o dvojnásobek, “ uvedl primátor Tomáš Macura.

Celkové příjmy města na rok 2018 jsou navrhovány ve výši 8,3 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více, než vloni. Do zdrojů pro rok 2018 je započten také převod prostředků z roku 2017 ve výši 1,99 miliardy korun. Celkové zdroje ve výši 9,9 miliardy korun (po odečtu 400 milionů korun na splátky úvěrů) pokryjí nejen běžné výdaje města, ale jsou v nich zahrnuty také rekordní 2,9 miliardy korun na investice.

Běžné výdaje města jsou pro rok 2018 navrženy v celkové výši 6,96 miliardy korun, což je o 1,09 miliardy korun více než v roce 2017. O 362 milionů korun na celkovou částku na 1,342 miliardy korun budou posíleny dotace a rezervy pro městské obvody. O 285 milionů budou z důvodu legislativních změn navýšeny mzdy zaměstnanců veřejné správy a příspěvkových organizací. O 159 milionů korun se zvýší výdaje na městskou hromadnou dopravu, které přispějí k jejímu dalšímu zatraktivnění.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2018 navrženy ve výši 2,9 miliardy korun. Tato částka je vyšší o 778 milionů korun než v roce 2017 a je historicky nejvyšší částkou na investice, jakou kdy měla Ostrava k dispozici.

Mezi největší investice pro rok 2018 patří rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona (187 mil. Kč), prodloužení sběrače B do Radvanic (114 mil. Kč), transformace pobytových služeb organizace Čtyřlístek (65 mil. Kč), přestavba stadionu Bazaly na fotbalovou akademii (50 mil. Kč), rozšíření sportovního areálu U Cementárny (42 mil. Kč) či úprava křižovatky ulic Sokolská třída s Českobratrskou (26 mil. Kč). Celkem 466 milionů korun je ve fondu na modernizaci Městské nemocnice Ostrava, 446 mil. korun je vyčleněno na strategické rozvojové projekty města.

Rozpočet na rok 2018 počítá s dalším snížením zadluženosti Ostravy (včetně dluhů městských obvodů) o 475 milionů na 2,107 miliardy korun. „Znamená to, že zadlužení na jednoho obyvatele se sníží na 7225 korun, což je rozhodně dlouhodobě nejnižší částka z velkých českých měst. Věřím, že i v příštím roce s námi bude proto ratingový hodnotitel natolik spokojen, že letošní nejvyšší možnou ratingovou známku v rámci České republiky A1 stabilní obhájíme,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast financí a rozpočtu Iveta Vozňáková.

 

Sdílejte článek