Zpět 12/04/2016

Rozjíždíme akci „Senior na palubě Parníku“

V úterý 12. dubna v 19 hodin zahajujeme nový projekt určený pro seniory s názvem „Senior na palubě Parníku“. Tento den zazpívá hostům Milan Drobný, jehož hity Ragtime piano Joe, Pláču, pláču sůl a mnohé další zná většina pamětníků.

„K tomu, aby lidé mohli prožívat ak­tivní stáří, si potřebují udržet dobrou náladu. Jednou z možných cest je právě hudba, proto jsme se rozhodli uspořádat v klubu Parník sérii kon­certů, které budou speciálně určeny a koncipovány právě pro tuto význam­nou cílovou skupinu obyvatel města,” uvádí starostka obvodu Petra Bernfeldová. „Budeme se snažit, aby každý koncert byl výjimečný a nabídl jinou formu hudebního zážitku. V rámci všech koncertů bude podáváno i malé občerstvení, které bude zahrnu­to v ceně vstupenky. Věříme, že se tyto „plavby“ setkají se zájmem a přízní veřejnosti a že na těch­to cíleně zaměřených koncertech poslu­chači prožijí příjemné okamžiky nejen díky hudbě, ale také díky vzpomínkám, které budou s hudebními návraty do mi­nulosti spojeny.”

 

 

Vstupenky lze rezervovat na www.ckv-ostrava.cz – pod klubem Parník

Sdílejte článek