Zpět 24/08/2018

Revitalizace rybníku Pod Bedřiškou v Nové Vsi

V loňském roce byla zahájena revitalizace rybníků Pod Bedřiškou v Nové Vsi. 

Díky získané dotaci z ministerstva financí byly vybudovány nové odvody vody, přepouštěcí objekty mezi jednotlivými rybníky, provedeno jejich odbahnění, zpevnění a vysazena byla zeleň. Nyní město dofinancuje pořízení laviček, odpadkových košů, úpravu prostranství v okolí rybářské boudy, včetně umístění odpočinkových a hracích prvků.

 

Sdílejte článek