Zpět 08/06/2017

Rekonstrukce Pokladu se opět pozdrží

Rekonstrukce Domu kultury Poklad v Porubě se opět pozastaví. Rada města totiž rozhodla o vypovězení smlouvy s její dosavadním zhotovitelem. Problémem jsou skluzy oproti sjednanému harmonogramu, kvalita plnění a spory ohledně ocenění víceprací. Informovali o tom primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.  

„Pokoušeli jsme se se zhotovitelem dohodnout na podmínkách, které by upravily vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo. Protože ze strany zhotovitele nedošlo k akceptaci některých podmínek, na kterých jsme museli trvat, přistoupíme k další variantě ukončení smlouvy, a tou je výpověď. Smlouva přestane platit po 30denní výpovědní době, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Po tuto dobu však mohou nadále probíhat jednání o uzavření dohody,“ uvedl náměstek Riger.

Dostavba DK Poklad začala vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za zhruba 180 milionů korun včetně DPH. Na dokončení díla měl podle smlouvy 60 týdnů. „Stále platí, že nás čeká zakonzervování stavby a výběr nového zhotovitele, ke kterému by mohlo dojít ještě letos na podzim. Postupovat musíme podle jasně stanovených pravidel systému veřejných zakázek,“ dodal Břetislav Riger s tím, že nucený prostoj umožní další upřesnění zadání na základě nových informací o reálném stavu budovy a objemu dodatečných prací, které bude nutné realizovat.

 

Sdílejte článek