Zpět 03/04/2017

Rekonstrukce mostů začala 1. dubna

Rekonstrukce mostů v Plzeňské ulici a mostu Pionýrů spojující Moravskou a Slezskou Ostravu začala 1. dubna. Kvůli pracím na mostech bude v obou místech částečně omezena doprava. V Plzeňské ulic nahradí tramvajovou dopravu autobusy, přes most Pionýrů nebude jezdit trolejbusová linka č. 110.

Rekonstrukce mostů v Plzeňské ulici

 

Dva mosty v Plzeňské ulici v obvodu Ostrava-Jih budou strženy a nahrazeny novými. „Jedná se o tramvajový most přes Rudnou ulici a další tramvajový most přes železniční a tramvajovou trať směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Součástí stavby jsou přeložky, úpravy inženýrských síti a rekonstrukce veřejného osvětlení pod mostem v Rudné ulici. Celková délka upravovaného úseku obou mostů je 218 metrů,“ sdělil náměstek primátora Břetislav Riger. Cena všech prací je vyčíslena na 89,3 milionu korun včetně DPH.

 

Demolice obou mostů potrvá do 25. dubna, přičemž bourání je naplánováno i v nočních hodinách, aby byla co nejméně narušena železniční doprava pod jedním z mostů. Noční práce proběhnou o víkendech z 15. na 16. dubna a z 22. na 23. dubna. „Na základě upřesnění technologického postupu  a po konzultacích zhotovitele stavby se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) došlo k úpravě termínů pro bourací práce v noci. Jejich provádění právě v nočních hodinách bylo jednoznačnou podmínkou SŽDC, abychom mohli rekonstrukci mostů zahájit. Most se totiž nachází nad frekventovanou elektrifikovanou železniční tratí a proto, s ohledem na zajištění bezpečnosti projíždějících vlaků, vyhradila SŽDC pro možné výluky na trati právě noční hodiny, kdy je provoz minimální. Protože SŽDC nezohledňuje oblast obytné zóny, na provádění prací  v nočních hodinách vyřizuje zhotovitel u  Krajské hygienické stanice MSK vydání výjimky. Naší jednoznačnou snahou bylo minimalizovat dopady na kvalitu lidí žijících v této lokalitě. Protože jsou ale mosty v havarijním stavu a jejich rekonstrukce je nutná, děkujeme za pochopení a vstřícnost všem, kterých se tato investiční akce města negativním způsobem dotkne,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

 

Silniční doprava v Plzeňské ulici zůstane zachována, může být ale částečně omezena a svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

 

Výluka tramvají je naplánována v Plzeňské ulici do 15. září. „Tramvaje pojedou po objízdné trase od mostu Mládeže přes vítkovické nádraží, Závodní ulicí a u Hulvácké ulice a sadu Družby se napojí na Plzeňskou,“ popsal Břetislav Riger.

 

Náhradní dopravu v části Plzeňské ulice zajistí autobusy. Ve směru na Dubinu vyjedou od Ferony a budou zastavovat na úrovni zrušených tramvajových zastávek Hulvácká, Dolní a Tylova, jen zastávka most Mládeže bude zrušena i pro autobusy.  Ve zpátečním směru na centrum vyjedou autobusy namísto tramvajové zastávky ÚMOb Jih z Horní ulice, zastávka most Mládeže je zrušena i v tomto směru a další zastávky budou v Plzeňské na úrovni tramvajových zastávek Tylova, Dolní a Hulvácká. Protože v tomto směru autobus nemůže zastavit naproti Ferony, přejede do protisměru a zastaví přímo u Ferony.

 

Rekonstrukce mostu Pionýrů

 

Rekonstrukce mostu Pionýrů rovněž začala 1. dubna a potrvá až do listopadu letošního roku. V první fázi společnost Strabag opraví pravou část mostu od křižovatky Českobratrské a Sokolské až po sjezd do bohumínské ulice. Doprava proto bude svedena do dvou pruhů levé části mostu. Po celou dobu oprav bude odkloněna trolejbusová linka 110, která pojede přes most M. Sýkory. Na této lince se mění jízdní řád.

Sdílejte článek