Zpět 27/10/2015

RADNICE MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU KOUPÍ BUDOVU, V NÍŽ SÍDLÍ. NEVZHLEDNÝ SKELET NA 28. ŘÍJNA MÁ BÝT HOTOV DO KONCE ROKU 2017. PARKOVÁNÍ NA FIFEJDÁCH NENÍ PODLE OBYVATEL IDEÁLNÍ

Ve čtvrtek 22. října se v budově Nové radnice sešli zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu. K projednání jim byla předložena dvacítka bodů. Sedmé zasedání skončilo po třech hodinách.

Výběrové řízení na poskytovatele úvěru běží. Obvod koupí budovu radnice

Budovu na náměstí dr. E. Beneše, do níž se úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz před rokem přestěhoval, hodlá radnice ještě letos koupit. Kupní cena je stanovena na 55 milionů korun.

„Požádali jsme statutární město o zajištění veřejné soutěže na přijetí úvěru. Zastupitelstvo souhlasilo a v současné době výběrové řízení probíhá. Ukončeno bude 11. Listopadu a 25. listopadu bude vybrán vítěz. Rádi bychom úvěr získali ještě letos a také podepsali kupní smlouvu s Real Estate Ostrava, který je stávajícím majitelem budovy. Příští rok už bychom neplatili nájem,“ vysvětlila starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak).

Co se stane, pokud obvod úvěr nezíská, zajímalo Miroslava Svozila (ODS). „V tom případě od záměru koupě budovy odstoupíme. Statutární město už ale výběrové řízení odsouhlasilo, není tedy důvod, proč bychom ke koupi nepřistoupili,“ řekla P. Bernfeldová.

Pro úplatné nabytí movitých věcí se souhrnným názvem „Budova Spořitelny“ hlasovalo 19 zastupitelů, proti bylo 10, zdrželi se 2.

Zastupitelé se seznámili se Smart Office Ostrava

Ačkoli rozestavěný skelet naproti Domu kultury města Ostravy patří statutárnímu městu, zajímá se o jeho osud i obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Budova totiž leží na jeho území a stav ho nejen hyzdí, ale ohrožuje také bezpečnost obyvatel. Proto zastupitelé přivítali možnost zhlédnout prezentaci společnosti Red House Development, která slibuje, že do konce roku 2017 promění betonové monstrum v multifunkční dům s takřka nulovou energetickou spotřebou.

„Práce nezačnou později než 31. března příštího roku,“ řekla jednatelka Red House Development Sylvie Pyszková. Podle ní vyroste na ulici 28. října rozvojový dům plný technologií. Smart Office Ostrava!!!, jak by se měl jmenovat, má v maximální možné míře využívat obnovitelné zdroje energie. Počítá se například s 16 geotermálními vrty i vyžitím fotovoltaiky.

Podle S. Pyszkové najde v šestipodlažní budově sídlo centrum elektromobility, restaurace, cizojazyčná mateřská škola, herna pro děti, vzdělávací centrum, ordinace lékařů, wellness i ubytovací kapacity pro zahraniční letory školy. „Počítáme, že součástí objektu bude 120-150 parkovacích míst,“ uvedla S. Pyszková.

Řemeslníci nemají kde zaparkovat, stěžovala si obyvatelka Fifejd

Na závěr jednání zastupitelů dostali slovo přítomní občané. Předsedkyně SVJ Brabce 5 si stěžovala na rezidenční stání, která byla nedávno na Fifejdách zřízena: „Nejdřív jsme byli vzniklou parkovací zónou natěšeni, ale je to nedodělek. Ano, lidé, kteří mají místo zakoupeno, auto zaparkují. Ovšem když za námi přijedou děti nebo je potřeba zavolat řemeslníky, nemají kde auto odstavit. Na 213 bytových jednotek jsou k dispozici pouhá 3 místa na 2 hodiny.“

Místostarosta Dalibor Mouka (hnutí Ostravak) problém potvrdil. Zároveň uvedl, že obvod situaci monitoruje a po nějakém čase ji vyhodnotí. „Myslím, že před zavedením rezidenčního parkování neodstavil auto na Fifejdách skoro nikdo. Vzhledem k tomu, jak jsou sídliště budována a jak se ke vzniku okolních kancelářských komplexů bez parkovišť stavěla minulá vedení radnice, je stav ještě celkem únosný,“ řekl D. Mouka.

Dodal, že radnice hasí problém také na sídlišti Fifejdy II, kde v rámci revitalizace vzniklo 50 parkovacích míst a zároveň došlo ke zklidnění provozu. Pokud jde o lokalitu Šalamouna, nechal městský obvod zpracovat projekt. K jeho realizaci hodlá přistoupit v roce 2016.

 

 

Osmé zasedání zastupitelů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je plánováno na 17. prosince 2015. 

Sdílejte článek