Zpět 16/09/2011

RADA ROZHODLA, TAK JAK ROZHODLA

Na posledním jednání zastupitelstva byl projednáván i materiál, který obsahoval žádost o investiční dotaci ve prospěch Salesiánského střediska volného času – Don Bosco za účelem dokončení rekonstrukce areálu, konkrétně na opravu oplocení a vstupní brány. Zvláštní je cesta, kterou vedení města došlo ke konečnému rozhodnutí.

Nemáme žádné výhrady vůči poskytnutí investiční dotace pro projekt, jehož přípravná fáze započala již v roce 2007 (zástupci našeho hnutí poskytnutí investiční dotace podpořili). Žadatel (Salesianské středisko volného času Don Bosco) získal svým aktivním přístupem z jiných zdrojů téměř 10 miliónů Kč na realizaci výstavby víceúčelového a dopravního hřiště a jeho činnost směřuje k smysluplnému využití volného času našich dětí.

Diskuzi na jednání zastupitelstva vyvolal zejména rozpor mezi doporučením Komise  ekonomické a rozpočtové, která svým usnesením dotaci nedoporučila ke schválení,  a samotným rozhodnutím rady města, která investiční dotaci schválila.

Rozdíly v názoru komisí a vedením města nejsou nijak výjimečné, nicméně v tomto případě je tato skutečnost zarážející.

Komise ekonomická a rozpočtová (tzv. KERka) je jednou z mála komisí, kde nemají opoziční strany své zástupce. Komise je devíti členná a tvoří ji výhradně zástupci „vládnoucí“ koalice. Mezi členy této komise patří  všech šest náměstků primátora. Tato komise dotaci nedoporučila. Oproti tomu rada města, která má 11 členů a jejími členy jsou také všichni náměstci primátora, se vyjádřila kladně.

Tento fakt vyvolal diskuzi, ve které se naši zastupitelé chtěli dopátrat, co vedlo radu přehodnotit rozhodnutí, u kterého bylo na jednání KERky většina jejích členů. Předkladatelem materiálu byl náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík, který jako zdůvodnění uvedl  – „RADA ROZHODLA, TAK JAK ROZHODLA“. Je to jistě velice stručné a jednoznačné sdělení, ale s ohledem na to, že se jedná o čerpání veřejných prostředků, navíc z finanční rezervy města, významně nedostačující.

Pokud bude vedení města zdůvodňovat čerpání peněz z obecní kasy  (mimo jiné z rozpočtové rezervy byla také hrazena populistická akce SMOG, která stála více než 20 miliónů) takovým způsobem, můžeme rovnou přejmenovat další  kontroverzní akci vedení  města z Ostravu nedáme ! na OSTRAVU ROZDÁME!

Nezbývá, než se rozloučit stylově – ČLÁNEK BYL NAPSÁN, TAK JAK BYL NAPSÁN!

Sdílejte článek