Zpět 07/02/2017

PRVNÍ ZASEDÁNÍ OSTRAVSKÝCH ZASTUPITELŮ V ROCE 2017 PŘINESLO NAVÝŠENÍ DOTACE PRO DNY NATO, PREZENTACI STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE I VYHLÁŠENÍ VÝZVY K 750. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OSTRAVĚ

Ve středu 25. ledna zasedlo 51 představitelů statutárního města Ostrava k projednání návrhu programu zastupitelstva. Omluvili se František Kolařík (ODS), Lumír Palyza (ČSSD), Libor Grygar (ČSSD) a Lukáš Král (ANO 2011).

Zvýšení neinvestiční účelové dotace na mezinárodní akci zastupitelé schválili 

Původní návrh poskytnout 2,3 miliony korun z rozpočtu města na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil Armády České republiky 2017 spolku Jagello 2000 změnil svým úvodním slovem primátor Tomáš Macura. „Navrhuji zvýšení příspěvku na 2,5 milionu korun. Jak víte, v posledních dnech je samotný institut NATO předmětem ataků zleva i zprava. Myslím, že je potřeba symbolicky zdůraznit fakt, že NATO je jedním z pilířů naší bezpečnosti,“ řekl primátor.

 Zastupitel Ivo Hařovský (ČSSD) zmínil, že takovou iniciativu vítá: „Trvalo to rok. Už loni jsem zvýšení navrhoval.“ Naopak Vít Macháček (KSČM) uvedl: „Chtěl bych vám připomenout vaše slova, pane primátore, která jste pronesl před rokem. Tvrdil jste, že budete usilovat o to, aby částka byla pomalu snižována. Myslím, že byste měl dodržet slovo.“ Jeho stranický kolega mínil, že by bylo vhodnější přispět České republice „na nějaký tank“ či „kousek transportéru“. Podle Martina Jurošky ztratila republika obranyschopnost, když podinvestovávala armádu.

Po krátké debatě bylo navýšení dotace s promítnutím do všech bodů usnesení přijato. Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2017 se uskuteční 16. a 17. září 2017 na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Organizátor původně žádal o 2,9 milionu korun, rada města na návrh kanceláře primátora doporučila schválit 2,3 milionu. Celkové plánované náklady akce letos přesahují 13 milionů korun.

Ostrava má být městem pro nové začátky 

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 představil zastupitelům jeden ze zpracovatelů, Daniel Konczyna z BeePartner. „Do jeho přípravy jsme zapojili více než 20 tisíc obyvatel, 319 osobností a expertů pracovalo v analytických skupinách, celý proces zabral jeden rok. Vizí města do roku 2030 je Ostrava – město pro nové začátky,“ sdělil D. Konczyna.

Cílem, který si materiál stanovuje, je vybudovat sebevědomé evropské město, které se mezi jinými neztrácí, není ohroženo odlivem lidí a charakterizuje ho vysoká kvalita života. Plán rozvoje dále popisuje 3 priority (Metropole regionu, Bohatství v lidech, Zdravé město) a 7 strategických cílů (Propojit město uvnitř i se světem, Oživit historické centrum města, Být centrem prvotřídního vzdělávání, Zlepšit prostředí pro podnikání…).

„Projednávání strategického plánu si zaslouží pozornost, jsem rád, že v rámci pracovních skupin byl dostatečný prostor pro připomínky. Není to uzavřená věc, prezentace dává určitý předpoklad, že plán obsahuje myšlenky, kam by se město mělo ubírat. Přesto mi v něm chybí otázka pro Ostravany velmi důležitá, a to nakládání s vodou a teplem. Myslím, že občané mají nárok na to, aby město garantovalo, že cena za tato média bude přijatelná a dividendy nebudou odcházet do zahraničí,“ řekl Josef Babka (KSČM).

Padla námitka, že v prezentovaném strategickém plánu chybí přidělení odpovědnosti. K tomu primátor Tomáš Macura (ANO 2011) sdělil, že odpovědnost ponese primárně vedení města, následně bude rozdělena až podle konkrétních projektů. Ty mají zastupitelé schvalovat na příštím zasedání.

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 je k dispozici na webu fajnova.cz. Zastupitelé hlasováním nový plán města podpořili.

Do konce dubna budou rozděleny peníze na akce k 750. výročí první písemné zmínky o městě 

Koncem listopadu 2017 uplyne 750 let od prvního písemného zaznamenání města Ostravy. Rada města proto doporučila zastupitelstvu schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury „750. výročí první písemné zmínky o městě“ na podporu projektů připomínajících historii moravskoslezské metropole.

Cílem výzvy je přímá podpora kulturních projektů a akcí, které důstojným a atraktivním způsobem připomenou historii Ostravy. O poskytnutí dotací, příspěvků a transferů rozhodnou orgány města nejpozději do konce dubna 2017.

Na podporu projektů je vyčleněna částka 850 tisíc korun, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Zastupitelé návrh na vyhlášení výzvy přijali, zároveň schválili příslušné rozpočtové opatření.

 

Další zasedání ZMO se bude konat 1. března 2017.

Sdílejte článek