Zpět 02/10/2012

První poprázdninové zastupitelstvo statutárního města Ostrava otevřelo otázku zadlužování, znečištění i financování nového stadionu

V pořadí už poosmnácté se v budově Nové radnice sešli 12. září ostravští zastupitelé. Více než stovku materiálů projednali za necelých šest hodin.  

Zastupitelé žádají komisaře Evropské komise o osobní jednání ohledně ostravského ovzduší

Členové zastupitelstva odsouhlasili text dopisu, kterým primátor Petr Kajnar (ČSSD) požádá komisaře pro životní prostředí Evropské komise Janesze Potočnika o osobní jednání ve věci řešení dlouhotrvajícího problému v oblasti ochrany životního prostředí. Součástí dopisu je příloha zpracovaná Zdravotním ústavem v Ostravě, která hodnotí stav ovzduší a příčiny znečištění na území moravskoslezské metropole. „Skupina odborníků, která pro město pracuje už delší dobu, zjišťovala v uvedené studii, odkud prach na ostravské měřicí stanice přichází a jaký je jeho původ. Z šestiletého výzkumu je jisté, že velmi výraznou roli ve znečištění Ostravska hraje dálkový transport prachových částic z Polska. Z 22 nejvýraznějších epizod byli pouze třikrát původci smogových situací samotní Ostravané,“ uvedl Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava. Doplnil však, že na neutěšené situaci se podílí nejen průmysl, ale také lokální topeniště u nás a v Polsku. Podle studie je nutno řešit znečištění ovzduší v rámci celého Slezska. Petr Jančík (Hnutí Ostravak) materiál ocenil jako velmi zajímavý a perfektně připravený.

 

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší poskytne více než 6 milionů korun ostravským mateřským a základním školám

Jednohlasně a bez dlouhých diskuzí zastupitelstvo schválilo podporu pobytů ostravských dětí z oblastí s mimořádně znečištěným ovzduším v místech, která nejsou postižena smogovou situací. Na období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2013 je fond připraven rozdělit 6 276 447 Kč. Z rozpočtu statutárního města Ostravy bude na tyto čtrnáctidenní pobyty použito 5 mil. Kč, jako další budou využity příspěvky společností Dalkia Česká republika (100 tis. Kč), New Karolina Shopping Center Development (300 tis. Kč) a také vrácené finance z předchozích dotací.

 

Investory rekonstrukce městského stadionu budou statutární město Ostrava a ministerstvo školství

Hlasování o darovací smlouvě a smlouvě o dílo na stavbu s názvem rekonstrukce Městského stadionu Ostrava-Vítkovice se zdrželi všichni členové Hnutí Ostravak. Materiál, který předložili náměstci primátora Jiří Hrabina (ODS) a Martin Štěpánek (ODS), byl přesto schválen. Statutární město Ostrava se tím pádem stane investorem rekonstrukcí stadionu. Zároveň přijme od společnosti Vítkovice Aréna jako dar dotčené nemovitosti (pozemky o výměře 17 879 m2). Splní tak podmínku pro možnost žádat o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rekonstrukce východní tribuny a souvisejících objektů by měla začít v polovině září 2012. První etapa bude dokončena do pořádání Zlaté tretry v červnu 2013. Předpokládané náklady činí 450 mil. Kč.

 

Ostrava si na směnku půjčí 300 milionů korun

Přesně hodina a čtyři minuty uplynuly od začátku do závěrečného hlasování o materiálu ke směnečnému programu. Při něm byli všichni členové Hnutí Ostravak proti. Zastupitelům byl předložen návrh na uzavření Smlouvy o směnečném programu ve výši 300 mil. Kč se splatností na 3 roky. Podle náměstka primátora Tomáše Petříka (ODS) potřebuje v tuto chvíli Ostrava externí finanční zdroje a směnečný program u České spořitelny se splatností 3 roky je nejvýhodnější na trhu. Takto získané finanční zdroje mají být využity na výkupy pozemků, 100 mil. Kč je potřeba na blíže nespecifikovanou investiční (kapitálovou) rezervu.

Petr Kausta a Bohdan Trojak (oba Hnutí Ostravak) upozornili zastupitele, že v předloženém vzoru směnky spatřují zásadní rizika, měli připomínky také k provedení a jednotlivým bodům smlouvy. „Proč si město nevezme prostý úvěr, který by byl z hlediska nákladů i rizika výhodnější?“ ptala se Eva Dzimasová – Schwarzová (Hnutí Ostravak). Zajímalo ji také, nač konkrétně bude sloužit kapitálová rezerva. Pochybnosti nad nutností takové finanční transakce vyjádřil i Martin Juroška (KSČM) a Leo Luzar (KSČM). „Pro směnku hovoří pouze to, že je rychlejší než klasický bankovní úvěr, teoreticky bude úspora cca 6 měsíců. Co máme tak připraveno, abychom teď narychlo profinancovali? Standardní úvěr bychom měli za těch 6 měsíců, raději bych počkal,“ řekl Luzar.

„Směnka je právně velmi rizikový instrument a je třeba s ním uváženě nakládat. Osobně se domnívám, že je to vhodný produkt spíš pro podnikatele než pro státní správu,“ uvedl Petr Kausta  (Hnutí Ostravak). Tomáš Petřík (ODS) sdělil, že směnečný program je standardní finanční nástroj. Vedoucí odboru financí a rozpočtu Lukáš Jančálek doplnil, že peníze budou určeny na krytí majetkových výkupů, které město realizovalo ze svých rozpočtových rezerv. „Načerpáním zdrojů ze směnečného programu dojde k navrácení peněz zpět do rozpočtových kapitol,“ řekl Jančálek. „Nechci se dostávat do právní bitvy, ale měli bychom se chovat každopádně zodpovědně,“ vyzval před hlasováním vedení města Petr Kausta (Hnutí Ostravak).

Uzavření smlouvy o směnečném programu ve výši 300 mil. Kč bylo nakonec schváleno.

 

 

Zpracoval:

Dativ Ostrava

 

Sdílejte článek