Zpět 18/05/2018

Projekty oživí veřejný prostor

Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, přihlásili obyvatelé Ostravy 20 projektových záměrů. Rada města doporučila finanční podporu čtrnácti projektů.  

Město vyhlásilo letos druhý ročník dotací „fajnOVY prostor“ na zlepšení veřejného prostoru v Ostravě. Ostravané zaslali 20 projektových záměrů, rada města rozhodla, že podpoří 14 z nich v celkové výši 3,11 milionu korun. O podpoře projektů definitivně rozhodnou zastupitelé na svém nejbližším zasedání.    

Oproti prvnímu ročníku v roce 2017 se snížila výše dotace na jeden projekt z jednoho milionu na 500 tisíc korun a zúžil se okruh možných žadatelů pouze na fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.).

Projektový záměr muselo letos podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě.

Bylo také nutné předem obstarat souhlas majitele pozemku, aby tak odborná komise při hodnocení věděla, že je projekt realizovatelný, majitel pozemku s ním souhlasí a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci. Letošní projekty, kterým scházel souhlas majitele, musely být odmítnuty.  

Z projektů, které rada města odsouhlasila, se jedná např. o mozaiku na domě na Havlíčkově nábřeží, obnovení kříže ve Staré Bělé a umístění nového kříže v Mariánských Horách, vznik relaxační zóny s dětským hřištěm v Tyršově ulici v samotném centru města, osazení nevyužívaných truhlíků na Černé louce anebo opravu dvou dalších soch v parku Milady Horákové.  

 

Sdílejte článek