Zpět 25/06/2013

Proč hnutí Ostravak nesouhlasí s odkupem fotbalového stadiónu na Bazalech za peníze z veřejného rozpočtu

V uplynulých dnech jsme zaznamenali mnoho dotazů, nejasností a šířících se fám dotýkajících se rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy koupit sportovní areál na Bazalech za 114 mil. Kč.. Tímto příspěvkem bychom rádi přispěli k jejich objasnění a uvedení souvislostí na pravou míru.Předně je třeba poznamenat, že klub zastupitelů hnutí Ostravak hlasoval jako jediný jednotně proti koupi fotbalového stadionu na Bazalech za 114 mil. Kč ze strany statutárního města Ostrava. Vládnoucí koalici chybějící hlasy dodali zastupitelé zvolení za KSČM a TOP 09.

Důvody nesouhlasu s dnes již schválenou transakcí lze rozdělit do pěti rovin.

Zadlužené město má přednostně splácet své dluhy

Město Ostrava dluží více než tři miliardy korun. Pakliže jeho hospodaření v roce 2012 skončilo přebytkem cca 400 mil. Kč, mají se tyto peníze použít na úhradu dřívějšího dluhu. Nesplácení dluhu považujeme za krátkozraké a v době, kdy se některé evropské země doslova topí v dluzích, za krajně nezodpovědné. Pokud již delší dobu tvrdíme, že chování současného vedení města Ostravy lze charakterizovat úslovím „po nás potopa“, tento krok je pouze důkazem pravdivosti našeho tvrzení.

Veřejné prostředky nepatří do profesionálního sportu

Finanční prostředky, kterými disponuje město Ostrava jsou veřejnými prostředky. Z nich je financován chod např. městské nemocnice, městské policie, divadel, neziskového sektoru, veřejná doprava a  další.
V uplynulých týdnech došlo k omezení spojů DPO z důvodu potřeby dosažení finančních úspor.
Již v roce 2012 byl z téhož důvodu krácen rozpočet Městské policie, přitom bezpečnostní situace ve městě se neustále zhoršuje. Nedostává se financí na posílení pochůzkové služby městské policie a v některých částech města (Kunčice, Přívoz) se situace přibližuje kritickému stavu.
Citelně chybí finance v neziskovém sektoru a v mládežnickém sportu.
Zejména velké městské obvody se potýkají se špatným stavem cest a chodníků.
Vynaložení 114 mil. Kč z veřejných prostředků na skrytou podporu profesionálního fotbalového klubu považujeme v současné době za zcela nepřijatelné. Veřejné prostředky, tedy mj. daně občanů města, k tomuto účelu nejsou určeny.

Ostrava druhý stadión nepotřebuje

Vedení města tvrdí, že koupě fotbalového stadionu je pro město výhodnou investicí. Město Ostrava je vlastníkem sportovního stadiónu ve Vítkovicích, jehož rekonstrukce bude stát okolo 800 mil. Kč. Projekt jeho modernizace byl přizpůsoben potřebám prvoligové kopané. V současnosti je v Ostravě pouze jeden profesionální fotbalový klub. Nač tedy město Ostrava potřebuje druhý stadión, který navíc bez investice ve výši cca 400 mil. Kč nesplňuje parametry hřiště pro profesionální fotbal? Pokud by zde mělo vzniknout pouze tréninkové hřiště, proč stadión kupovalo za tak vysokou cenu? Cena na výstavbu jednoho fotbalového hřiště se pohybuje okolo 3-5 mil. Kč.

Pochybné znalecké posudky

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo odkup areálu Bazaly za cenu 114 mil. Kč, tedy za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Tytéž nemovitosti byly před dvěma lety oceněny na 44 mil. Kč. Na opakovaný dotaz zastupitelů hnutí Ostravak jak je možné, že došlo k tak drastickému navýšení ceny nemovitostí nikdy nedostali relevantní odpověď.
Znalecký posudek, kterým se dnes zastřešuje vedení města považujeme za účelově nadhodnocený a sjednanou kupní cenu za nevýhodnou pro město Ostrava.

Kdo je skutečným příjemce finančních prostředků?

Společnosti vlastnící fotbalový klub Baník Ostrava a stadión na Bazalech mají neprůhlednou vlastnickou strukturu. Na dotaz klubu zastupitelů hnutí Ostravak komu budou peníze ve skutečnosti vyplaceny pan primátor Petr Kajnar neodpověděl. Stejně tak nedokázal odpovědět na otázku redaktorky České televize komu vlastně nemovitosti na Bazalech patří a připustil, že mezi příjemci veřejných prostředků mohou být politikové ze současného vedení města.
Způsob jakým k přijetí usnesení o koupi nemovitostí zastupitelstvo dospělo (http://www.novinky.cz/domaci/303306-jebu-to-neslo-se-zastupitelstvem-kdyz-k-odkoupeni-baniku-chybel-hlas.html  ) svědčí o enormní snaze vedení města odkup prosadit.

Korupce v přímém přenosu

Předseda představenstva FC Baník Ostrava je současně společníkem společnosti, která pro ODS zajišťovala volební kampaň v posledních komunálních volbách v Ostravě.
Hnutí Ostravak transakci považuje za jasný příklad nepřípustného propojování politiků a podnikatelského prostředí. Počínání pana primátora při vedení jednání zastupitelstva pokládáme za vytváření korupčního prostředí. Vyjadřování čelních představitelů města na oficiálním zvukovém záznamu z veřejného jednání zastupitelstva pak považujeme za nedůstojné. Z těchto důvodů vyzvalo představenstvo hnutí Ostravak primátora Petra Kajnara (ČSSD) a jeho náměstka Dalibora Madeje (ODS) k odstoupení ze svých funkcí.  

Hnutí Ostravak se staví za podporu sportu v Ostravě. Veřejné finanční prostředky by však  měly být vynakládány účelně, a to zejména do rozvoje mládežnického sportu a nikoliv na podporu profesionálního fotbalového klubu. Jeho současná špatná ekonomická situace byla zapříčiněna výhradně jeho vedením a za situace, kdy mu město Ostrava přispělo částkou několika desítek milionů korun.

Sdílejte článek