Zpět 30/11/2015

PRIMÁTOR NAVRHL ZMĚNY VE SLOŽENÍ RADY MĚSTA. ZASTUPITELÉ ODVOLALI TŘI NÁMĚSTKY A ZVOLILI NOVÉ RADNÍ

Téměř plný počet ostravských zastupitelů se sešel 25. listopadu v budově Nové radnice. Z důvodu zahraniční pracovní cesty byl omluven jen Martin Štěpánek (ODS). Ještě než představitelé města přistoupili k prvnímu bodu, dal primátor Tomáš Macura (ANO 2011) hlasovat o předřazení svého návrhu na změny ve složení rady města. Po hlasování s výsledkem 32 pro, 12 proti a 10 se zdrželo, přistoupili zastupitelé k výměně některých radních.

Náměstky primátora už nejsou L. Palyza, K. Bednář a I. Hařovský

„Navrhuji přijmout usnesení tohoto znění: zastupitelstvo města Ostravy odvolává z funkce člena rady města Lumíra Palyzu, Kamila Bednáře a Ivo Hařovského,“ zahájil jednání primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Hlasováním (pro 32, proti 18, zdrželo se 4) byli radní zvolení do zastupitelstva za ČSSD odvoláni. Další návrh primátora – zvolit do rady veřejnou volbou Michala Mariánka (hnutí Ostravak), Břetislava Rigera (hnutí Ostravak), Ivetu Vozňákovou (hnutí Ostravak) a Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak) byl přijat.

Náměstku M. Mariánkovi byl svěřen rezort sociálních věcí, zdravotnictví a prevence kriminality, B. Riger se stal náměstkem pro investice, útvar hlavního architekta a stavební řád, I. Vozňáková bude náměstkyní pro oblasti financí a rozpočtu. L. Semerák byl jmenován neuvolněným radním zodpovědným za dopravu a dopravně-správní činnosti.

K důvodům, proč byla uzavřena nová koalice mezi ANO 2011, hnutím Ostravak, KDU-ČSL a ODS Lukáš Semerák uvedl: „Po čase jsme zjistili, že vedení města nemá snahu o změnu, těžko můžeme s ČSSD měnit pořádky, které sama založila a zavedla.  Jde o vyústění logického procesu. Zvítězil racionální rozum. Máme sice trochu zkrácené období, ale máme plný mandát udělat to, co jsme před volbami slibovali. Chceme nastolit změny v řízení města i fungování některých procesů.“

Město schválilo veřejnou zakázku na úvěr pro Moravskou Ostravu a Přívoz. Uhradí z něj koupi vlastní radnice

V září loňského roku se úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz přestěhoval z Nové radnice do budovy bývalé spořitelny na nám. Dr. E. Beneše. Aby mohl budovu od stávajícího majitele koupit, chce obvod získat úvěr ve výši 55 milionů korun. Požádal proto statutární město Ostrava o zajištění veřejné zakázky na jeho přijetí.

Kupní smlouva mezi Real Estate Ostrava a Moravskou Ostravou a Přívoz by měla být podepsána ještě letos.  Úvěr od Komerční banky s úrokovou sazbou 0,165 procent ročně bude sjednán na 20 let.

Vánoční kluziště 2015!!! podpořili zastupitelé dotací

Z rozpočtové rezervy města poputuje 1,5 milionu korun společnosti SAREZA, s.r.o. Pokryje jimi náklady na realizaci projektu Vánoční kluziště 2015!!!, jehož šestý ročník bude zahájen 28. listopadu na Masarykově náměstí.

Populární atrakci a možnost sportovního vyžití se zábavným programem doplněným vánočními trhy navštívilo loni 20 tisíc Ostravanů.

Projekt je koncipován tak, aby ho mohli občané využívat zdarma, a podle žádosti o dotaci významně přispívá k oživení centra města, vytvoření vánoční atmosféry a pozitivní prezentaci města. Součástí programu budou tradiční diskotéky na ledě, exhibiční hokejová utkání a exhibice v krasobruslení, Mikuláš s čerty a anděly, soutěže na ledě, fotosoutěž a Velká vánoční soutěž.

 

 

Dvanácté zasedání zastupitelstva města Ostravy je plánováno na 16. prosince 2015.

Sdílejte článek