Zpět 29/11/2021

Příběhy našich sousedů

Takto se jmenuje dokumentaristický projekt, do kterého se zapojily čtyři základní školy v Ostravě-Jih. Cílem projektu je vzbudit zájem žáků o historii a dokumentaristickou práci. V praxi to znamená, že žákovské týmy vyzpovídají vybraného pamětníka z regionu a připraví výstup v podobě psané, rozhlasové či video reportáže.

Tři deváťáci ze ZŠ F. Formana si v tomto týdnu k rozhovoru vybrali Vlastimilu Čechovou, dlouholetou obyvatelku obvodu Jih, historičku a bývalou pedagožku Ostravské univerzity. Kladli ji všemožné otázky, které se mimo jiné týkaly i sametové revoluce a jejího osobního vyrovnání se s emigrací dcery.

Projektového dne se zúčastnila i naše místostarostka Dagmar Hrabovská. „Jsem ráda, že se naše školy do projektu zapojily. Vnímám to jako vhodný alternativní způsob výuky moderní historie. Další výhodu projektu spatřuji v týmové a mezigenerační spolupráci a v tom, že žáci musí umět získané informace roztřídit, rozpoznat, co je podstatné a co nikoliv a poté vše odprezentovat. Všechny tyto zkušenosti se jim pak určitě budou hodit v dalších letech,“ řekla místostarostka Hrabovská. Městský obvod realizaci tohoto projektu podpořilo částkou necelých 100tis. Kč.

 

Sdílejte článek