Zpět 22/03/2017

Při jarním úklidu využijeme zcela nový zametací stroj

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz již v polovině března zahájil jarní úklid. „Oficiální termín pro jarní čištění je vždy od prvního dubna do posledního května. Tentokrát jsme mohli díky dobrým klimatickým podmínkám začít s úklidem po zimě dřív,“ informuje místostarosta Dalibor Mouka.

V úterý 21. března vyjel poprvé do ulic nový chodníkový samosběrný čisticí stroj Methieu s mycí hlavou pro čištění ušlechtilých povrchů, který umí zametat nečistoty a zároveň umývat povrch. Používán bude především k zametání a umývání dlažeb v centru města. Náklady na jeho pořízení činily necelé 4 mil.Kč. „Jde nám nejen o to, aby atmosféru centra Ostravy dotvářela kvalitní dlažba, ale také o to, aby byla co nejlépe ošetřována. Jsem přesvědčen, že investice do kvalitních technologií se vyplácí vždy, nejen v souvislosti s úklidem. Na jarním úklidu budeme spolupracovat i s městem, konkrétně s Dopravním podnikem města Ostravy a Ostravskými komunikacemi,“ uvádí místostarosta Dalibor Mouka.

Na asfaltové povrchy používají technické služby další tři samosběry. V dubnu se do úklidu zapojí i dva nové čisticí a mycí stroje určené k úklidu podchodů Frýdlantských mostů a prostranství Hlavního nádraží Ostrava. „V dubnu rovněž zahájíme zónové čištění ulic, kdy postupně až do konce října budeme každou středu zajišťovat generální úklid ulic, parkovišť a kanálových výpustí, do kterých se běžně vzhledem k zaparkovaným autům nedostaneme. Zónové čištění bude probíhat ve středy od 7 do 13 hodin,“ doplnil Dalibor Mouka. Termíny s uvedením jednotlivých ulic budeme zveřejňovat ve Zpravodaji Centrum, na našem webu i facebooku.

Denně v ulicích obvodu pracuje i 50 zametačů a 30 pracovníků údržby veřejné zeleně. Na základě smlouvy s Úřadem práce Ostrava zaměstnáváme i tři desítky lidí vykonávajících veřejně prospěšné práce. Čeká nás taky výměna písku ve sto čtyřech pískovištích, což bude obnášet zhruba 500 tun materiálu. Zrevidovat a opravit musíme i 327 nejrůznějších zařízení na dětských hřištích.

 

Například v loňském roce bylo prostřednictvím samosběrů odklizeno 210 tun odpadků a formou ručního zametání a úklidu dalších 389 tun. Pracovníci veřejně prospěšných prací loni uklidili dalších 267 tun odpadu.

 

Sdílejte článek