Zpět 13/06/2018

Převálcovali jsme ostatní obvody!

Z devíti projektů, které společnost OZO Ostrava v rámci tematických výzev letos podpoří celkovou částkou 846 500 korun, má sedm sídlo na území našeho obvodu! Blahopřejeme všem, kteří uspěli!    

K subjektům úspěšným v tematické výzvě Zelená pro Ostravu patří nezisková organizace Vzájemné soužití s projektem Ukliďme si kolem sebe. Je zaměřen na likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách v Hrušově, Liščině a Zárubku, kde se do úklidových akcí zapojí i místní obyvatelé, kteří chtějí zvelebit okolí svých domů. Na zkrášlení města a vytvoření příjemného prostředí s důrazem na přírodu je zacílen i projekt Pro krásnější nemocnici MNO, který bude realizován Městskou nemocnicí Ostrava; Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz uspěly s estetizací parku v ulici Slovenské a Kulturní centrum Cooltour Ostrava bude moci díky podpoře ze strany OZO Ostrava rozvinout projekt Komunitní park Tržnice na Černé louce. Už podruhé v tematických výzvách uspěla Mateřská škola Blahoslavova 6 se svými Ekohrátkami 2, které děti seznamují s přírodou, aktivně je zapojují do péče o ni a učí je vztahu k životnímu prostředí. Zatímco loni byla pozornost soustředěna na rostliny, letos se děti budou starat o bílé ježečky. A nejde o jedinou školku, která zabodovala. Podpořen bude i projekt Waldorfské základní a mateřské školy Ostrava s názvem Zelenější školka v srdci Přívozu. V tematické výzvě Nový život starým věcem uspěla Stará aréna Ostrava a její projekt Vestibul Interier/kreativní dílna, který si klade za cíl vracet starý nábytek zpět do života. 

Všechny podpořené projekty by měly být uskutečněny do listopadu tohoto roku. V prosinci OZO Ostrava letošní podpořené projekty vyhodnotí a rozhodne o celkové částce, kterou hodlá poskytnout v příštím ročníku tematických výzev. Nové výzvy pak vyhlásí v průběhu ledna 2019. Takže pokud jste se letos nestihli přihlásit, máte šanci. Environmentálně zaměřené projekty mají zelenou!

 

Sdílejte článek