Zpět 22/03/2021

Představení činnosti MAPPA Ostrava a vize prostorového rozvoje města

Na to, jak probíhají práce v Městském ateliéru prostorového plánovaní a architektury, se přišli podívat i naši místostarostové ze Slezské Ostravy Ivona Vaňková a Roman Goryczka.  

Ředitel organizace architekt Ondřej Vysloužil představil činnost organizace a vizi prostorového rozvoje města, díky které bude regulována budoucí podoba města. Do projektu se zapojí rovněž městský obvod Slezská Ostrava, který bude využívat stávajících podkladů, které MAPPA Ostrava vytvořila, ale i zaznamenávat své investiční záměry. Dojde tak k lepší koordinovanosti při investičních akcích obvodu, města, správců sítí i soukromých investorů.

 

Sdílejte článek