Zpět 26/02/2019

Práce na nové hasičárně v Muglinově probíhají podle plánu a už letos bude vše hotovo!

Práce na rozestavěné hasičárně v Muglinově probíhají podle plánu a hasičárna má být dokončena ještě v letošním roce. Paní místostarostka Ivona Vaňková nám sdělila, že vedení obvodu bylo seznámeno s pokrokem výstavby a konzultovali také možné změny projektu. Důležité je, aby hasičárna plnila svůj účel jako sídlo hasičské jednotky a zároveň se předešlo zbytečným reklamacím. 

Sdílejte článek