Zpět 15/11/2021

Pozvánka na 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Dne 15. 11. 2021 od 15.00 hod. se koná 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  v budově Nové radnice, Prokešovo nám. 8.    

Návrh programu:
1. Volba členů volební komise
2. Volba starosty městského obvodu
3. Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce
4. Volba člena rady městského obvodu
5. Volba člena finančního výboru zastupitelstva městského obvodu
6. Různé
7. Závěr 

 

 

Sdílejte článek