Zpět 17/05/2018

Poskytování dotací a darů z rozpočtu našeho obvodu

Vážení občané, na prosincovém zastupitelstvu jsme hlasovali o rozpočtu městského obvoduna rok 2018. Opoziční partneři vytkli vedení městského obvodu nízké finančníprostředky ve výši 1 mil. Kč na položce pro dotace spolkům, klubům a zájmovým sdružením, i přesto, že rozpočet vychází z předchozího roku a výše této položky byla stejná i v předchozích letech 2015, 2016 a 2017. Reálné poskytování dotací a darů je uvedeno v přiložené tabulce.  

Od prvního dne ve vedení jsme se rozhodli veškeré finanční prostředky získané z hazardu přerozdělit spolkům, klubům a zájmovým sdružením. Nyní již hazard v obvodu Slezské Ostravy nemáme, čili příjmy z hazardu jsou nulové. Vedení obvodu Slezská Ostrava přesto rozhodlo, že výpadek bude financovat z vlastních zdrojů, tj. z rozpočtu městského obvodu. 

Letos čtyři miliony korun

Konkrétní čísla hovoří jasně. Za toto čtyřleté volební období rozdělíme na dotacích zhruba 11.271.190 Kč. Od roku 2015 do roku 2017 jsme poskytli dotaci nebo darovali spolkům, klubům a zájmovým sdružením 7.271.190 Kč. Na rok 2018 plánujeme rozdělit cca 4.000.000 Kč. V této částce je již zahrnuta i 5procentní spoluúčast na realizaci projektů, které získají 60procentní dotaci z MŠMT a 35procentní spoluúčast statutárního města Ostravy. Na vysvětlenou:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravuje otevření nové dotační výzvy v dotačním programu 133 530 – PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTU, ve kterém mohou územní samosprávně celky, tělovýchovné jednoty a spolky získat až 60procentní dotaci na realizaci svých investičních akcí v oblasti sportovní infrastruktury.

Shrneme-li tato procenta a fakta, tak bude-li klub nebo spolek zahrnut do

akčního plánu rozvoje sportu města Ostravy a získá-li dotaci z MŠMT, budou se na dofinancování 100 procent podílet statutární město Ostrava a městský obvod Slezská Ostrava. Statutární město Ostrava původně plánovalo dofinancovat spolkům, klubům a zájmovým sdružení celých 40 procent. Na popud některých stran však tuto spoluúčast město Ostrava snížilo na 35 procent s tím, že zbylých 5 procent musí dodat příslušný městský obvod, ve kterém žadatel působí. Náš původní plán byl poskytnout těmto spolkům, klubům a zájmovým sdružením navíc dotaci až 5 procent nad rámec výše zmíněných 100 procent. Jednalo by se o další finanční prostředky, které by spolky mohly využít k dalšímu rozvoji své činnosti a podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže. 

Děkujeme za dobrovolnou práci

Je nutné si uvědomit, že tyto spolky, kluby a zájmová sdružení vedou vesměs dobrovolně rodiče nebo prarodiče ve svém volném čase tak, aby dali těm druhým něco navíc. Obětují svůj čas a peníze i cizím dětem. Plně si uvědomujeme, že bez nich, bez jejich dobrovolné práce, by některé spolky již neexistovaly.

Všem za to děkujeme. Jednou z forem poděkování jsou právě dotace a dary, o kterých víme, že skončí v těch správných rukách rodičů a jejich dětí, a proto bude městský obvod Slezská Ostrava i nadále touto formou dobrovolné činnosti podporovat v co nejvyšší míře.

 

Ing. Roman Goryczka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava

 

Tabulka poskytnutých dotací dle let:

Rok

2018

2017

2016

2015

Částka

4000000

3010690

2143000

2117500

CELKEM

 11271190

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

2014

2013

2012

2011

Částka

1147000

315000

365000

536000

CELKEM

 2363000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

2010

2009

2008

 

Částka

124000

384000

311000

 

CELKEM

 819000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek