Zpět 09/01/2018

Poplatky v Ostravě se letos nemění

Poplatky, které vybírá ostravský magistrát od Ostravanů a návštěvníků města, zůstávají stejné jako v předchozích letech. Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu a z ubytovací kapacity. Další dva poplatky vybírají jednotlivé městské obvody za psy a zábor veřejného prostranství. Ani u nich nedošlo pro rok 2018 k navýšení.  

„Pro letošní rok jsme neměnili výši poplatků, které platí obyvatelé města a jeho návštěvníci do ostravského rozpočtu. Poplatek za odpad je stejný od roku 2005 a poplatek z ubytování od jeho zřízení v roce 2013 také nebyl navýšen. Na obou poplatcích ročně vybereme zhruba 130 milionů korun, 125 milionů za odpad a pět z ubytovací kapacity,“ řekla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Finanční prostředky jsou v případě poplatku za svoz komunálního odpadu využívány na svoz komunálního odpadu včetně BIO odpadu, svoz tříděného odpadu, přistavení a svoz velkoobjemových kontejnerů, likvidaci nepovolených skládek, provoz sběrných dvorů a propagaci a osvětu ve vztahu k nakládání s komunálním a tříděným odpadem. Pět milionů korun za výběr poplatku z ubytovací kapacity směřuje na podporu turistických center nebo podporu akcí, které se konají v Ostravě.

Ostrava drží výši poplatku za svoz komunálního odpadu na úrovni 498 korun na osobu za rok, i když novela zákona umožňuje obcím od roku 2013 zvýšit sazbu až na tisícikorunu v závislosti na skutečných nákladech na sběr a svoz netříděného odpadu ve městě. Tyto náklady sice každoročně převyšují částku, kterou od občanů Ostrava vybere, přesto nedochází k navýšení poplatku. Reálné náklady na osobu byly například v roce 2013 571 korun, v současné době se jedná o částku 566 korun. Z rozpočtu města jsou náklady na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu v letošním roce dokryty 68 korunami. V roce 2017 bylo rozšířeno množství poskytovaných služeb o bezplatné biopopelnice i přes to, že se částka 498 korun na osobu za rok nezvýšila.

„Město Ostrava rozdíl mezi vybranými příjmy a náklady dokrývá z městského rozpočtu částkou zhruba 40 milionů korun ročně.  Postupem času se doplatek snižuje, způsobuje to rozšiřování komodit a také množství odpadu, který Ostravané vytřídí. Mimochodem, již v roce 2013 získala Ostrava ocenění jako krajské město s nejnižšími místními poplatky pro seniory a rodiny s dětmi v České republice,“ zdůraznila náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Dalšími poplatky, které občané platí, ale tentokrát do pokladen obvodních radnic, jsou poplatek za psa a za zábor veřejného prostranství. Poplatek za psa určují jednotlivé městské obvody a pohybuje se od 100 do 2250 korun. Záleží na množství psů v domácnosti a faktu, jestli žijí v rodinném nebo v panelovém domě. K výraznému snížení tohoto poplatku došlo u pracujících důchodců, kteří od letošního roku hradí sníženou sazbu.

„U poplatku za psa jsme od roku 2018 zrušili ustanovení, které důchodcům odebíralo slevu z poplatku, pokud pracovali třeba i jen brigádnicky. Znamená to, že nově má každý důchodce slevu z poplatku za psa automaticky,“ dodala Iveta Vozňáková. Nejnižší poplatek je stanoven na stokorunu. Některé městské obvody pro pracující důchodce snížily poplatek za psa z 1500 korun na 200 korun. Městské obvody vybírají také poplatek za zábor veřejného prostranství. Týká se například skládek, parkování, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní nebo reklamní akce. Poplatek hradí také filmové a televizní štáby, které k natáčení využijí veřejné prostranství na území daného obvodu.

 

Sdílejte článek