Zpět 06/01/2016

Podařilo se nám prosadit úpravy při vydávání parkovacích karet

Novela zákona o pozemních komunikacích způsobila problémy při vydávání parkovacích karet.

Díky změnám ve vedení města jsme ihned iniciovali opětovné jednání, které vedlo k okamžitému vyřešení problému při vydávání parkovacích karet lidem s trvalým pobytem v našem obvodu, kteří nejsou vlastníky vozidel a jejichž žádosti jsme museli na konci loňského roku odmítat.

Město upravilo právní výklad zákona o pozemních komunikacích, který umožní vydávání parkovacích karet typu R (cena 840 Kč/rok) pro fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo  provozovateli vozidla, pro osoby, které mají auto na leasing či úvěr a pro osoby, které využívají služební vozidlo k soukromým účelům.

Sdílejte článek