Zpět 26/05/2021

Otevřený dopis všem, jímž leží na srdci budoucnost Mariánských Hor a Hulvák

Přestože z počátku nebylo jednoduché najít společnou notu mezi naším tehdejším místostarostou Vladimírem Řezáčem a paní Lehotskou, po čase to zvládli a spolupráce trvá dodnes. "Je to žena s velkým srdcem a dravec, který jde za svým cílem. Jen díky ní osada Bedřiska nedopadla jako jiné vyloučené lokality," řekl V. Řezáč a věří, že když nenajde pochopení u současného vedení radnice Mariánskych Hor a Hulvák, tak svou práci nevzdá.    

Otevřený dopis všem, jímž leží na srdci budoucnost Mariánských Hor a Hulvák

Hned v úvodu s jistou dávkou studu (dnes) přiznávám, že před komunálními volbami 2018 jsem velice aktivně napomáhala ve volební kampani hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), jež je zastoupeno v současné koalici. To vše s nadějí, že volby přinesou změnu jak ve vedení úřadu, tak i v tehdy převládajícím vzorci chování nejvyšší garnitury obce vůči občanům. Po volbách sice k dílčím změnám došlo, přesto mě ještě několik měsíců poté trápilo vědomí, že byť výsledek voleb byl pro tehdejší opoziční strany velice příznivý, nedokázali důvěru občanů přetavit již tehdy do koaliční dohody s novými partnery.

Téměř všichni také o mně ví, že mou srdcovkou je ostravská osada Bedřiška, osud jejích obyvatel a budoucnost této lokality. Postoj bývalých vedení naší radnice k této lokalitě a jejím obyvatelům byl po dlouhá léta, zejména pak od roku 1997, mírně řečeno nevstřícný, bez ohledu na tvrdou práci místních v posledních 10 letech a na pozitivní změny, které v lokalitě proběhly. Žádná převratná změna v názorech na Bedřišku a její budoucnost nenastala u vedení obce ani po volbách v roce 2018, byť dílčí problémy běžného života se již dařilo průběžně řešit. 

Ze dvou shora popsaných důvodů mne proto není možné podezírat ze sympatií k bývalému vedení obce. 

Život ale mnohdy přináší paradoxy. 

Jednání zastupitelstev obvodu Mariánské Hory a Hulváky se účastním celkem pravidelně, pakliže mi to můj zdravotní stav dovolí. Po tom posledním, které proběhlo dne 25.03.2021, však zvažuji, zda i nadále mám riskovat život a zdraví pro obecné blaho, neboť průběh jednání posledního zastupitelstva pod vedením současného starosty pana Jiřího Vávry (ANO) byl opravdu životu i zdraví normálních obyvatel nebezpečný. 

Na zastupitelstvo si jako občan chodím především pro informace a ty na zmiňovaném zastupitelstvu žádné konkrétní a relevantní nezazněly. Na jakékoliv otázky z opozičních lavic zazněly ze strany pana starosty, jenž odpovídal téměř na vše, zcela neurčité odpovědi typu „na toto je předčasné odpovídat a raději si počkám, jak to nakonec dopadne, pošlete to písemně a my odpovíme, zveme vás na osobní setkání a tam si to povíme, zatím to ještě provedeno nebylo ale pracujeme na tom“. Čeho si naopak všichni přítomní užili dostatek ze strany vedoucího tandemu obvodu Vávra, Vaca? Blahosklonného poučování, nekompetentnosti, nevědomosti, přisvojování cizích zásluh, častého poukazování na údajná pochybení bývalého vedení či vzájemného „poplácávaní si po ramenou“ členů současné koalice. Celé toto martyrium trvalo cca 2 až 2,5 hodiny, než došlo na dotazy občanů. 

Byť jsem se tam šla dotázat na jinou věc, předchozí průběh jednání zastupitelstva ve spojení s osobní zkušeností s panem starostou mě nakonec přiměl k tomu, abych veřejně poukázala na nekompetentnost vedení radnice, neboť toto není schopno ani toho nejzákladnějšího – konkrétní odpovědi bez hrubého zkreslení skutečnosti na jasně položenou otázku. 

Pokud zde očekáváte, že pan starosta po kritice zahájil konstruktivní dialog, učinil pokus o vysvětlení věcí, či se omluvil za absenci relevantních informací, pak vás musím zklamat. Naopak. Všem přítomným přednesl spršku polopravd a lží o mých údajných požadavcích k Bedřišce, byť o ní jsem nemluvila. Žádala jsem například velký úklid lokality (který požadoval a nakonec prosadil pan místostarosta Luzar a stál bratru 250 tisíc korun), zateplení domů, půdní vestavby a v podání pana starosty málem i zlaté kohoutky u vany u plánovaných oprav domů…

A světe div se, dostal za to pochvalu od své kolegyně – bývalé starostky a současné zastupitelky paní Liany Janáčkové, která si jeho vystoupením s očividnou radostí připomněla své chvíle slávy ve funkci starostky Mariánských Hor a Hulvák i způsoby svého jednání s občany. Na tomto příkladu je vidět, že spolupráce nového vedení radnice s ní nese své ovoce. V této chvíli to bylo moc i na opozičního zastupitele Patrika Hujduse, jenž navrhl odvolání pana starosty z funkce, které ale neprošlo a to i s přispěním paní zastupitelky Janáčkové, která se hlasování o odvolání starosty z funkce zdržela. 

Vzhledem k tomu, že mimo popsanou zkušenost vnímám řadu dalších (po)chybných rozhodnutí vedení radnice i nečinnost vedení v dalších důležitých oblastech, což přináší naprostou stagnaci do života obce, dovoluji si s plnou osobní odpovědností tímto veřejně apelovat na všechny zastupitele Mariánských Hor a Hulvák, bez ohledu na stranickou příslušnost, aby zvážili své současné postoje a v zájmu všech občanů obvodu se shodli na takovém politickém řešení, které bude ku prospěchu obyvatel obvodu a zvolili vedení obce, které bude schopno dynamicky, konstruktivně a sofistikovaně spravovat obvod Mariánské Hory a Hulváky do řádných voleb v roce 2022. 

Eva Lehotská

 

Sdílejte článek