Zpět 06/03/2014

Otevřený dopis náměstkyni primátora Simoně PiperkovéVážená paní náměstkyně,   tímto otevřeným dopisem reaguji na Vaše vyjádření otištěné v deníku Mladá fronta Dnes, kde jste v článku pojednávajícím o Stodolní ulici mimo jiné uvedla, že je nutné, aby centrální obvod omezil ve Stodolní ulici hrací automaty. Proti Vašemu výroku se musím zcela kategoricky ohradit, a to hned z několika důvodů.

Jak jistě víte, omezení hracích automatů je možné pouze obecně závaznou vyhláškou, kterou na návrh městského obvodu vydává statutární město Ostrava. Hnutí Ostravak dlouhodobě usiluje o regulaci hazardu v našem městě. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který naše hnutí vede, je tak celkem logicky velmi aktivní ve snaze o regulaci hracích automatů na svém území.

První návrh vyhlášky zakazující provoz VLP náš městský obvod navrhl již v roce 2011. Následně jako první reagoval na změnu loterijního zákona a v červnu 2013 předložil návrh na plošnou regulaci hazardu tak, aby tato mohla začít platit od 1. ledna tohoto roku. Přes různé přísliby vedení města, které reprezentujete, však dodnes příslušná vyhláška nebyla přijata. S ohledem na skutečnost, že vyhláška nebyla schválena ani radou města, v níž má ČSSD většinu, konstatuji, že je to právě ČSSD, která nemá na regulaci hazardu v Ostravě zájem.

Vaše vyjádření má ještě jeden rozměr, na který bych rád upozornil. Jste členkou ČSSD v městském obvodě Ostrava-Poruba. Právě tento obvod nebyl schopen vyjádřit svůj postoj k regulaci hazardu více než rok a učinil tak jako poslední až v samém závěru loňského roku. Městský obvod Ostrava-Poruba rovněž vede ČSSD. Díky nečinnosti porubského městského obvodu a nejasnému postoji obvodu Ostrava-Jih nebyla v prosinci loňského roku schválena vyhláška, která mohla platit již od 1. ledna 2014. Nestalo se tak ani přesto, že drtivá většina ostatních městských obvodů své návrhy předložila včas. Nakonec tak musíme na svém území trpět automaty  kvůli přístupu ČSSD v Porubě.

Vážená paní náměstkyně, jsem si vědom skutečnosti, že na konci roku se budou konat komunální volby. Rozumím tomu, že se jich nechcete účastnit jako členka strany, která dlouhodobě brání snahám o regulaci hazardu v našem městě a která nese plnou odpovědnost za současný neutěšený stav. Zbavování se osobní odpovědnosti je v ostravském politickém prostředí docela běžnou praxí. Svalování viny na druhé však považuji za nedůstojné a v tomto konkrétním případě musím Vaše vyjádření označit za účelovou lež.

Velmi bych uvítal, kdybyste své vyjádření uvedla na pravou míru.

Mnoho lidí považuje komunální politiku za nečistou. Já osobně se stále domnívám, že i politika se dá dělat slušně. Jejímu stavu však rozhodně nepřispívají nepravdivá vyjádření, jako je to Vaše. Věřím, že se jednalo o ojedinělý výstřelek a že ve svých sděleních budete dále uvádět pouze pravdivé skutečnosti.  

 

S pozdravem

 

JUDr. Lukáš Semerák

předseda klubu zastupitelů Hnutí Ostravak

v zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

Sdílejte článek