Zpět 02/01/2017

OSTRAVU ČEKAJÍ VYŠŠÍ INVESTICE I SNÍŽENÍ DLUHU – ROZPOČET NA ROK 2017 BYL SCHVÁLEN

Naposledy v roce 2016 se ostravští zastupitelé sešli 14. prosince. V zasedacím sále Nové radnice projednali přibližně 60 bodů předloženého programu. K těm nejvíce očekávaným patřil materiál s názvem Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017.

Z 22. zasedání se omluvili Eva Petrašková (ČSSD), Ivan Tomášek (ČSSD), Bohdan Trojak (hnutí Ostravak), Lucie Feiková (ČSSD) a Lukáš Král (ANO 2011).

Vyšší daň, doprava pro školáky zdarma, peníze navíc pro výstaviště. Zastupitelům změny v rozpočtu neprošly 

Návrh rozpočtu na příští rok uvedla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková (hnutí Ostravak): „Příjmy by měly činit 7 094 milionů korun, běžné výdaje jsou navrženy ve výši 5 871 milionů. Celkové příjmy plánujeme o 246 milionů korun vyšší než v letošním roce, běžné výdaje budou vyšší o 269 milionů. Porostou výdaje na posílení dotací městským obvodům, na platy v Městské nemocnici Ostrava, městské policie, bude se posilovat dopravní obslužnost, finance poputují na novou koncepci bydlení i významné sportovní akce.

Pokud jde o zadluženost, město pokračuje v trendu konzervativního řízení dluhové služby. V příštím roce počítáme s dalším snížením zadluženosti Ostravy o 451 milionů, tedy na 2 582 milionů. Konzervativní přístup ocenila i ratingová agentura Moody´s Investor Service. Po 10 letech zlepšila hodnocení Ostravy na známku A2.“ Náměstkyně doplnila, že k návrhu rozpočtu nebyly ze stran občanů přijaty žádné připomínky.

Zastupitel Martin Juroška (KSČM) přivítal, že rozpočet pamatuje na snížení cen jízdného v městské hromadné dopravě a navrhl jeho úpravu. „Těší nás, že vidíme zrušení tarifních zón, což jsme měli ve volebním programu. Nebudu se pouštět do dlouhých rozborů. Je jasné, že jde o finanční plán koalice. Ale přesto mám dva návrhy. Přidat na hromadnou dopravu rezervu 22 milionů korun, aby mohly bezplatně cestovat děti od 6 do 15 let, jako je tomu například v Praze. A navýšit tutéž položku o 60 milionů korun, aby cestující platili za dlouhodobou jízdenku po celém městě takovou cenu, jakou platí dnes za jízdenku v jedné zóně. Pokud jde o zdroje, pak navrhuji použít finance z rezerv pro strategické investice. Tahle opatření mohou být strategická i v tom, že budou mít vliv na rozhodování občanů, jestli v Ostravě zůstat nebo ne. Lidé odvádějí na daních stále víc a víc. Pojďme jim dát službu, kterou využijí každodenně,“ vyzval M. Juroška.

Po diskuzi s radním pro dopravu Lukášem Semerákem (hnutí Ostravak), v níž mimo jiné zaznělo, že o bezplatné přepravě žáků hodlá město jednat s krajem, nebyly návrhy M. Jurošky zastupiteli přijaty. Při hlasování o 22 milionech korun na bezplatné cestování žáků bylo 20 zastupitelů pro, 0 proti a 30 se zdrželo, v případě navýšení rozpočtu o 60 milionů na zlevnění dlouhodobých jízdenek hlasovalo 21 pro, 2 proti a 27 se zdrželo.

Lumír Palyza (ČSSD) vystoupil se zamyšlením nad předkládaným rozpočtem: „Za tu dobu, co jsem zastupitelem, je odbor financí a rozpočtu konzervativní, což má své výhody i nevýhody. Očekával jsem, že by rozpočet v příjmové stránce mohl být optimističtější. Pokud jde o výdajovou část – spousta lidí, spousta názorů. Snažili jsme se prosadit navýšení dotace pro městské obvody; chybí mi pro ně více zdrojů. Myslím, že by se mohly posílit dotace na sport a mládež i podporu kulturních akcí i navýšení pro domovy seniorů. K zamyšlení vede výše rozpočtu kanceláře primátora. Je vyšší než rozpočet některých městských obvodů. Pokud jde o kapitálový rozpočet – osobně jsem byl překvapen výběrem některých strategických projektů zejména v oblasti dopravy. Nevidím žádné projekty v oblasti životního prostředí… to mě zklamalo. Dovolil bych si předložit návrh na úpravu příjmů – na položce 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zvednout částku o 3 procenta, na položce daň z příjmu právnických osob o 1,5 procenta a daň z přidané hodnoty o 1,5 procenta.“

O návrhu L. Palyzy hlasovali zastupitelé takto: 19 pro, 0 proti, 31 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Třetí v pořadí se k rozpočtu vyjádřil Zbyněk Šebesta (KSČM) s tím, aby byl zvýšen příspěvek pro Ostravské výstavy, a to z navrhovaných 8 milionů na 10. „Je potřeba neustále zvelebovat prostor okolo hradu, aby byl lákavý nejen pro Ostravany, ale i turisty,“ vysvětlil Z. Šebesta.

Ani jeho návrh nebyl přijat. 20 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 30 se zdrželo.

Závěrečným hlasováním, kdy 32 zastupitelů bylo pro přijetí, 1 byl proti a 17 se zdrželo, byl rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2017 schválen.

Další jednání ostravských zastupitelů se uskuteční 25. ledna 2017.

 

 

Sdílejte článek