Zpět 04/05/2012

Ostravští zastupitelé řešili prodeje pozemků, dopis policejnímu prezidentovi i náhradní výsadbu

Na svém 16. jednání se sešli zastupitelé města Ostravy ve středu 25. dubna. Z předložených sto třiceti bodů schválili většinu bez delších diskuzí, některé záležitosti si však vyžádaly debatu nebo doplnění.

Dopis policejnímu prezidentovi
Hned třetí předkládaný materiál – Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2011 – vyvolal mezi zastupiteli rozpravu na téma, jak zamezit  stálému snižování stavu policistů v moravskoslezské metropoli. Petr Kausta podpořil záměr zaslat dopis s žádostí o posílení stavu policistů na území města Ostravy ministerstvu vnitra. Po projednání zastupiteli bude dopis nakonec zaslán policejnímu prezidentovi Petru Lessymu. „Z předložené zprávy je jisté, že ve městě chybí 200 strážců zákona. Písemná žádost o posílení jejich stavu je tedy více než nutná,“ uvedl P. Kausta.

Protihluková vyhláška
Schválena byla také vyhláška regulující od 1. listopadu letošního roku činnosti, které jsou zdrojem hluku. Zároveň přesně vymezuje dobu nočního klidu a specifikuje možné výjimky. V jejím textu se operuje pojmem „užití nástrojů v rozporu s dobrými mravy“, což rozproudilo debatu, zda nebude docházet k nadužívání vyhlášky ze strany občanů a zahlcování přestupkových komisí jejich stížnostmi. Obavy Petra Kausty podpořil ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim s tím, že až praxe ukáže, jak bude vyhláška a její naplňování fungovat.

Město neprodá pozemky žadatelům ze Svinova
Od roku 2007 usilují někteří obyvatelé Ostravy-Svinova o možnost koupit od města pozemky, které navazují na jejich zahrady. „Město je nevyužívá, více než třicet let se o ně staráme sami, osadili jsme je keři a stromy a už v podstatě tvoří historickou součást našich zahrad,“ řekl zástupce žadatelů pan Ing. Antonín Venzl a doplnil, že jde o osm pozemků o rozlohách od  67 do 182 m2  v lokalitě ulice J. Kainara. I přes vzenesené námitky členů hnutí Ostravak byl prodej zamítnut. Podle náměstka primátora Jiřího Srby jsou pozemky podle územního plánu vyčleněny pro bydlení, v plánu je stavba obslužných sítí a komunikace pro budoucí rodinnou zástavbu. „Obávám se, že pokud pozemky město neprodá, může budoucí investor starousedlíky omezovat a obtěžovat. Dala bych přednost prodeji občanům, kteří v místě bydlí a mají k němu dlouholetou citovou vazbu,“ vyjádřila se Eva Dzimasová Schwarzová z hnutí Ostravak.

Vedení města zpochybňuje jednání společnosti Amádeus Real
Zastupitelé rozhodli nekoupit od společnosti Amádeus Real nemovitosti v Moravské Ostravě, které firma původně zamýšlela využít k výstavbě obchodního centra Ostravica a nyní nabídla městu ke koupi. Podle primátora Petra Kajnara bude Amádeus Real zaslán dopis s vyjádřením, že město odmítá uznat její nedávné odstoupení od kupní smlouvy na pozemky na náměstí dr. E. Beneše a výzvou, aby pokračovala v naplánovaném projektu. Petr Kausta vyjádřil přesvědčení, že Amádeus Real uzná neplatnost svého dostoupení od smlouvy. „Zároveň se vedení města ptám, kdo je za plnění této smlouvy zodpovědný a jak v celé věci postupoval,“ řekl. Primátor přislíbil odpovědět.

Boj o budoucí náhradní výsadbu
Na pozemcích při ulicích Švabinského a Porážková  by měla vyrůst administrativní budova. Město schválilo jejich prodej  s tím, že pokud dojde ke kácení stromů (na pozemcích rostou jasany, břízy, lípy, habr, topol) je možné nařídit majiteli náhradní výsadbu. Na její nutnosti trval Michal Mariánek z hnutí Ostravak. „Navrhuji uložit tuto podmínku do rozhodnutí zastupitelstva, aby nedošlo k tomu, že nový nabyvatel stromy odstraní bez náhrady,“ přednesl. Hlasováním nebyl jeho návrh přijat, původní záměr pozemky prodat s možností, ne nutností, náhradní výsadby zastupitelé odhlasovali. Členové klubu hnutí Ostravak se zdrželi.

Sdílejte článek