Zpět 21/11/2016

OSTRAVA SE ZAPOJÍ DO PROGRAMU REFILL. KOUPĚ POZEMKU V PUSTKOVECKÉM ÚDOLÍ VYVOLALA DEBATU O SOUDNÍCH ZNALCÍCH

Své 21. zasedání zahájili 16. listopadu ostravští zastupitelé minutou ticha. Uctili tak památku veterána 2. světové války a jednoho z osvoboditelů Ostravy Bedřicha Opočenského. Zemřel ve věku 92 let 29. října. Je velmi smutné, že prakticky během 10 měsíců opustily všechny 3 legendární ikony – tankisté, kteří se významně zasloužili o osvobození Ostravy. Z jednání zastupitelstva se omluvili Leopold Sulovský (hnutí Ostravak), Kamil Bednář (ČSSD) a Josef Graňák (KSČM).

Projekt REFILL má městu pomoci s užíváním prázdných prostor

„Smyslem projektu REFILL je vytvořit v rámci města mechanismy, které by pomohly dočasnému zaplnění dlouhodobě nevyužitých prostor. Vedoucím partnerem projektu je město Ghent, projektovými partnery například Riga, Poznaň, Atény, Nantes, Bremen, Helsinky. V letech 2017-18 bychom měli mít k dispozici jakousi kuchařku s návodem, jak postupovat při využívání těchto ploch. Výsledkem projektu nebude dílo nebo investice, za jehož vady by mohla být Ostrava odpovědná. Riziko, které městu z tohoto závazku může plynout, je tedy minimální,“ uvedl materiál s názvem Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné úmluvě v rámci realizace projektu „REFILL“ primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Za půl roku, co je do projektu Ostrava zapojena, byla podle primátora zorganizována 4 mezinárodní setkání. „V tuto chvíli začíná místní akční skupina zpracovávat akční plán přímo pro ostravské podmínky. Připravuje se web, provádí analýza zájmu vlastníků konkrétních nemovitostí, z nichž se řada do projektu hlásí sama. Je vybírán objekt pro pilotní projekt. Vše je založeno na principu dobrovolnosti. V září příštího roku bude Ostrava hostit mezinárodní setkání REFILLu,“ doplnil T. Macura.

Zbyněk Šebesta (KSČM) sdělil zastupitelům své pochybnosti: „V této chvíli mi to připadá jako vydávání peněz na cestování po světě. Ale možná, až budeme mít jako zastupitelé více informací, zjistíme, že má projekt konkrétní pozitivní dopady.“

Hlasováním zastupitelé rozhodli o uzavření Dodatku.

Náměstek Babinec by podle zastupitele Palyzy měl provést obměnu soudních znalců

Návrh koupit od občana pozemek v katastrálním území Pustkovec, který je součástí významného krajinného prvku Pustkovecké údolí, vedl zastupitele Lumíra Palyzu k přednesení výzvy náměstku primátora Radimu Babincovi (ANO 2011). „Podle informací, které mám, není výkup pozemku nezbytně nutný pro revitalizaci Pustkoveckého údolí. Připadá mi zvláštní, proč tak jdeme na ruku tomu, kdo to prodává. Pod posudkem je uvedeno jméno znalce Pavla Kremera – k jeho posudkům byly už dříve výhrady. Domnívám se, že cena je nadsazená. Navrhoval bych, aby se jednalo o nové ceně a kladu na srdce panu Babincovi, aby provedl obměnu znalců. A nemusí to být jen znalci, kteří jsou členy tohoto zastupitelstva za vaše hnutí, pane náměstku. Materiál nepodpořím,“ sdělil L. Palyza.

„Pozemek je skutečně nezbytně nutný pro revitalizaci, nachází se na něm pramen, který je zásadní pro zvažované vodní prvky v projektu. Cena je stanovena znaleckým posudkem a prodávající na ni přistoupil. U dalších pozemků požadují prodávající násobky ceny. Nelze hovořit o tom, že bychom šli prodávajícímu na ruku. Znalec je za svou práci odpovědný, vybíráme ze všech znalců, nijak je neomezujeme,“ odpověděl R. Babinec.

Pozemek parc. č. 2046/3 včetně trvalých porostů v k. ú. Pustkovec město Ostrava koupí, a to za znalcem stanovenou cenu 305,78 Kč/m2.

 

Poslední zasedání zastupitelstva města Ostravy v tomto roce je plánováno na 14. prosince.

 

Sdílejte článek