Zpět 22/02/2018

Ostrava přispívá ke zlepšení ovzduší

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Současné emise prachu z průmyslových zdrojů poklesly na pět procent stavu z doby před 30 lety. Zatímco polohu města a emise z Polska není možné ovlivnit, dopady dalších vlivů Ostrava postupně snižuje. Konkrétně se věnuje nadlimitnímu čištění silnic, výsadbě zeleně, ekologizaci MHD, výměně kotlů nebo posílení Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.  

Značně ekologizujeme městskou hromadnou dopravu, přispíváme Ostravanům na výměnu kotlů, posíláme děti do hor. Od zřízení fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v květnu 2010 vyrazí včetně letošního roku do hor skoro 18 tisíc školáků a předškoláků. Za dobu jeho fungování jsme příspěvek města zvýšili z původních pěti milionů korun na letošních 22 milionů a příspěvek na dítě ze 4 a půl tisíce korun na 6 tisíc pro zajištění kvalitnější stravy a ubytování,“ dodává náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město Ostrava přispívá ze svého rozpočtu každému ostravskému žadateli o výměnu starého kotle za ekologický model 10 tisíc korun a nabízí možnost poskytnutí bezúročné zápůjčky. O výměnu kotle za nový požádalo v první vlně 422 Ostravanů, v té druhé bylo přijato již 633 žádostí s ostravskou adresou. Dohromady se jedná o 1055 moderních ekologických kotlů. Každý takový kotel produkuje až 100 kg prachu za rok. Z celkového počtu kotlů na pevná paliva, kterých by mělo být v Ostravě kolem dvou a půl tisíce, je v tuto chvíli úspěšnost výměny 53 %.

Ekologizován je nejen vozový park města, obvodů a městské policie, dohromady se jedná v současné době o 33 vozů na CNG a elektro auta (na podzim 2018 to bude 48 ekovozidel), ale také prostředky městské hromadné dopravy. V rámci strategického plánu města si Ostrava dala za cíl, že se ostravský dopravní podnik ze současných 71 % v případě bezemisních a nízkoemisních vozidel dostane do roku 2023 na 95 %. 

Jako jediné město v ČR kandiduje Ostrava v soutěži o titul Evropské zelené město; uchází se o titul pro rok 2020.

 

Sdílejte článek