Zpět 11/02/2019

ON-LINE rozhovor s místostarostkou Ostravy-Jihu Dagmar Hrabovskou

zdroj: www.moravskoslezsky.deník.cz Místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Dagmar Hrabovská byla hostem on-line rozhovoru Deníku. Její odpovědi na dotazy čtenářů najdete na této stránce níže.  

Moje holčička bude mít dva roky a chtěla bych ji dát na část týdne do školy. Je možnost umístit ji i do školky na Jihu?

Dobrý den, vážení čtenáři, jsem ráda, že se zajímáte o problematiku školství na Jihu a že jsem dostala možnost odpovědět na vaše otázky. Doufám, že vyhrazená hodina bude přínosná jak pro mne, tak i pro vás. A teď k prvnímu dotazu. Určitě to možné je. Ve třech mateřských školách – A. Kučery 31, Adamusova 7 a Za Školou 1 – mají speciální třídy zaměřené na děti od 2 let, kam byste mohla svoji dceru přihlásit. Další třídu chce od příštího školního roku otevřít také MŠ Předškolní 1 (spadá pod MŠ Šeříkova). Ale také další školky na Jihu přijímají děti mladší tří let. Podrobnosti o přijetí najdete na webových stránkách škol. Zápisy do mateřských škol se budou na Jihu konat 13.- 14. května 2019. 

Kdy budou zápisy do škol a školek v městském obvodu?

Zápisy do základních škol v Ostravě-Jihu se budou konat ve dnech 2.-3. dubna 2019, do mateřských škol pak zápisy proběhnou 13.-14. května 2019. V městském obvodu Ostrava-Jih máme 30 mateřských škol, které v současné době navštěvuje 3 080 dětí, a 7 545 žáků se vzdělává v 18 základních školách. Do prvních tříd u nás každoročně nastupuje kolem 850 dětí.

V Jižních listech jsem si přečetl, že děláte pasportizaci škol. Můžete mi vysvětlit, co to je a k čemu to bude?

Ve funkci místostarostky jsem od poloviny listopadu loňského roku. Chci osobně poznat a projít všechna pracoviště základních škol a školských zařízení, zpracovat souhrnný materiál, v němž by byly jasně uvedeny nedostatky stavebního charakteru od vadné kanalizace, přes rozvody vody, elektro, zateplení, nedostatky ve vybavení škol, školských zařízení, školních kuchyní, školních zahrad a hřišť. Tento komplexní materiál na úřadu chyběl, tudíž opravy a údržba byly mnohdy prováděny nesystematicky. Chci, aby výsledný materiál, tedy pasport zařízení, přistupoval k této problematice koncepčně s výhledem minimálně čtyř roků dopředu. S tím bude nedílně spjata tvorba projektové dokumentace a postupná realizace oprav a investic. S pasportizací bude také v tomto roce aktualizována cílová kapacita škol a školských zařízení s ohledem na současné hygienické požadavky, počty odborných učeben apod., jelikož dosavadní cílová kapacita neodpovídá reálné skutečnosti ve školách. 

Dobrý den paní mistostarostko. Jistě víte kdo je Adam Rykala a věřím, že jste v minulém volebním období z opozičních lavic zaznamenala i zvláštní způsob jmenování ředitele ZŠ a MŠ B.Dvorského. Můj dotaz se týká informace, že Adam Rykala nyní na této škole zastává post ekonoma. V případě, že nejste schopná zodpovědět pravdivost této informace, by mne zajímalo, jaký je Váš názor na stav,kdy je někdo dosazen do funkce člověkem, který jej na vedoucí místo sám dosadil. Děkuji za odpověď. Janík Pavel

Dobrý den, pane Janíku, k Vašemu dotazu sděluji, že dle mého ověření se jedná o nepodloženou informaci. Bývalý pan radní není ekonomem výše uvedené školy. Nicméně musím podotknout, že personální obsazení organizace je plně v kompetenci ředitele školy. Co se týká jmenování ředitelů, zastávám názor respektovat výsledky a pořadí konkurzního řízení.

Můj syn chodí na Provaznickou a říká, že mu ve školní jídelně chutná, což jsem rád. Kontrolujete třeba kvalitu jídel? Investujete do vybavení jídelen?

Dobrý den. Že vašemu synovi chutná, mne velmi těší. Shodou okolností právě kuchařky z jídelny ve ZŠ Provaznická 64 získaly na konci loňského roku ocenění rady města za poskytování dietního stravování v rámci projektu „Školní jídelny zdravě a chutně“. Kvalitu jídla a správné nastavení spotřebního koše kontroluje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě a Česká školní inspekce. Také zákonní zástupci dětí a žáků prostřednictvím školských rad mohou sledovat úroveň stravování v příslušné školní jídelně. Městský obvod každoročně investuje do rekonstrukcí a modernizace školních jídelen, výdejen, přípravných kuchyněk v mateřských školách nemalé finanční částky. Pro letošní rok víme, že nakoupíme zařízení, jako jsou myčky, konvektomaty, multifunkční pánve a další, za minimálně 4 miliony korun.

Dobrý den paní místostarostko. Po neustálém sestěhování nepřízpůsobivých do obvodu Ostravy-Jih, je posledních pár let náš obvod v určitém nepořádku. Zajímalo,kdo má z toho prospěch?Radnice,neziskové organizace? A kdo to přemisťování řídí? Já se taky budu brzy stěhovat,bohužel pryč z O-Jihu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, předem bych chtěla říct, že mě mrzí vaše stěhování z našeho obvodu. Věřte, že radnice ani nezisková organizace z toho žádný prospěch nemají. Naopak. Radnice se intenzivně a opakovaně zasazuje o vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón v obvodu, v nichž nejsou nově příchozím lidem vypláceny příspěvky na bydlení. Vedení městského obvodu také hledá i cestu, jak vyhlásit tzv. stavební uzávěru na ubytovny. Velmi důležité je vyvíjení dalšího tlaku na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby upravila zákony tak, aby se tento tzv. byznys s chudobou nevyplácel. Koncem února proběhne na radnici jednání s poslanci, kde také bude tato otázka nastolena. Majitelům ubytoven, které jsou v soukromých rukách, však radnice nemůže nařídit, aby ve svém majetku nezřizovali ubytovny. Radnice chtěla ubytovny vykoupit, ale majitelé je buď nechtěli prodat, nebo chtěli více peněz, než činil znalecký posudek. Je to běh na dlouhou trať, ale my to nevzdáme.

Dobrý den, kdy udělá té pořádky na škole Jugoslávské s panem ředitelem a zástupcem ředitele co šikanu ji děti a rodiče taky už delší dobu!!!A co stěma Ro máma co tám už delší dobu dělají co chtějí a nikdo nic snímá neďela a pan ředitel je kryje!!!Děkuji

Situaci na ZŠ Jugoslávská pozorně sleduji. Ze strany radnice bylo jednáno se zákonnými zástupci žáků, dále byla problematika projednána se školskou radou a já jsem požádala Českou školní inspekci, aby v této problematice provedla šetření na dané škole. V současné době očekávám výsledek šetření inspekce a podle něj pak budeme problematiku řešit.

Ostrava patří ke znečištěným regionům. Jezdí třeba školáci z Ostravy-Jihu do hor, kde je lepší vzduch

Špatný vzduch v Ostravě nás trápí, stejně jako Vás. V rámci participativního rozpočtu budou všechny mateřské školy v městské části Zábřeh vybaveny čističkami vzduchu v celkové částce 1,6 milionu korun. Není to málo, ale zdraví našich dětí je pro nás důležitější. Rovněž jsme rádi, že ředitelé škol spolu s pedagogy realizují ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařské zájezdy, které jsou dotovány např. Fondem pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Možná nevíte, ale u žáků škol na 14denní pobyt činí dotace na žáka 4 600 korun, a to je pro mnoho rodičů výrazná pomoc, která dětem umožní pobyt v přírodě. Školky a 1. stupně základních škol mohou v rámci dotačního titulu požádat o dotaci Moravskoslezský kraj, dotace na žáka činí až 76 procent nákladů pobytu.

Dorbý den, hctěli bychom přehlásit dceru na jinou školu v Hrabůvce , nezapadla do kolektivu, ale sami nevíme , mělo-li by to smysl – ale je jen ve třetí třídě, chtěli bychom to udělat dřív, než půjde na druhý stupeň, známí nám doporučují Krestovou, protože krásně kreslí, dá se nějak zjistit, na co je kterýá škola zaměřena ? třeba vím že Klegova je sportovní, ale ty ostatní ? Jak se na přestupy díváte vy ? jak doporučujete postupovat ?

Dobrý den, informace o školách v obvodu Ostrava-Jih najdete na oficiálních webových stránkách obvodu pod záložkou Děti a mládež, následně na Základní školy obvodu Ostrava-Jih. Kromě toho informace o zaměření škol najdete také na webových stránkách www.skolynajihu.cz. Jestliže se vaše dcera výtvarně profiluje, mohu ZŠ Krestovu doporučit. Dle mého názoru bych přestup realizovala na konci školního roku. Ověřte si volnou kapacitu školy, na kterou byste chtěli dceru dát, napište žádost, na kterou vám bude ve správním řízení vybranou školou odpovězeno. Přeji šťastnou ruku ve výběru a věřím, že vaše holčička bude v nové škole a novém kolektivu spokojena a do školy bude chodit ráda. 

Jaké investice do škol a školek chystáte v letošním roce?

V průběhu čtyř let se chceme zaměřit zejména na mateřské školy. V roce 2019 chceme realizovat zateplení objektů a zahradních teras v MŠ Mitušova 90 a MŠ Hermanna 23 v objemu cca 10 milionů korun. V současné době se soutěží projektová dokumentace na opravu obou školek. Také budou vybudovány přírodní zahrady u MŠ Tarnavova 18, Mitušova 4, F. Formana 13, Zlepšovatelů 27, Šponarova 16, revitalizována bude zahrada v MŠ Hermanna 23. Zateplen bude pavilon učeben ZŠ Kosmonautů 15 v objemu cca 12 milionů Kč. Pochopitelně v rámci údržby školek a škol budou probíhat opravy střech, elektroinstalace, kuchyní, sociálního zařízení, podlah, oplocení, revitalizace multifunkčního hřiště při ZŠ Kosmonautů13 a venkovní učebny ZŠ Srbská 2. 

V Mar. Horách dělají rpo prvňáky ýlety do Chorvatska – neuvažujete o tom i pro Jih? Třeba jen vybrané školy?

Dobrý den, zatím o výletech pro prvňáčky do Chorvatska neuvažujeme. Jsem toho názoru, že pro poznání spolužáků, stmelení nového kolektivu je přínosná podpora a realizace adaptačních kurzů. Jak již bylo zmíněno v předchozí odpovědi, může škola realizovat celou řadu relaxačních pobytů s dotací.

Nemohla by být školní hřiště tak jako o prázdninách otevřena i o víkendech? až opadne sníh, klidně i přes týden odpoledne

Dobrý den, informace o otevření školních hřišť pro veřejnost v odpoledních hodinách, o víkendech i prázdninách najdete na webových stránkách města: https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti. 

Děláte nějaké kontroly učitelů jak učí? Osobně mám totiž pocit že se za 40 let, co jsem chodila do školy já vůbec nic nezměnilo co se stylu výuky týká – dnes již existuje spousta moderních pomůcek, i učebnic, pracovních sešitů… a přitom syn i dcera – a to chodí každý na jinou školu! – nosí domů v sešitech opsané statě z učebnic, které se mají naučit nazpaměť – jako kdyby učitelky zamrzly ve vývoji.

Dobrý den, kontrolu úrovně výuky má v gesci Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti. Za úroveň vzdělávání v plné míře však zodpovídá ředitel školy. Jestliže máte připomínky ke stylu výuky, mohu Vám doporučit, abyste se v dané věci obrátila na vedení školy, popřípadě po předběžné domluvě navštívila danou vyučovací hodinu, se kterou nejste spokojena. Rovněž se můžete se svým podnětem obrátit na školskou radu, která může vysvětlení žádat po řediteli školy. Jelikož teď v rámci přípravy pasportu procházím školami, vidím, že materiálové zabezpečení výuky je na dobré úrovni a že učitelé mají podmínky pro tvůrčí a moderní styl práce.

Proč už se nedělají brigády, že chodí celé třídy hrabat listí? jako za nás – ti malí nemusí uklízet zrovna parky, ale klidně areál školy

Dobrý den, tuto činnost žáci pochopitelně v areálu školy mohou provádět, ale pouze za předpokladu, že je obsažena ve výstupech školního vzdělávacího programu. 

Loni jste nastoupila do funkce místostarostky. Kam by se podle Vás mělo ubírat školství na Jihu?

Povinností zřizovatele, což je městský obvod Ostrava-Jih, je údržba a budování účelného a moderního zázemí, které bude motivovat žáky a pedagogy k tvůrčímu a kvalitnímu vzdělávání. Budu se zasazovat o to, aby tyto činnosti byly realizovány komplexně a koncepčně s přesahem volebního období. A co ještě považuji za nesmírně důležité, je otevřená mysl a důvěra ve vzájemnou spolupráci zřizovatele a škol, vzájemnou slušnost, úctu a respekt.

 

 

Sdílejte článek