Zpět 04/07/2018

Obyvatelé založili v Hrabové park

Jedním z projektů, které podpořilo město dotačním programem fajnOVY prostor, je park Hrabovjanka v Hrabové, který vznikl díky iniciativě dvou místních obyvatelek. Kdo chce podobným způsobem proměnit okolí svého bydliště, veřejná prostranství nebo parky, může svůj záměr poslat do 7. srpna. Město má na druhé kolo projektů nachystáno 1,9 milionu korun

Lesní park Hrabovjanka již slouží veřejnosti. Slavnostní otevření se setkalo s velkým zájmem obyvatel Hrabové i okolí. Pozvání Jany Batelkové a Jany Václavíkové, které přišly s nápadem zřídit tento park, přijala zpěvačka Aneta Langerová, jež zasadila Strom svobody.  

Původně se jednalo o nevzhledné a zanedbané místo zarostlé kopřivami. Nyní se proměnilo v hezký park s altánem z vrbového proutí, lavičkami, herními i edukativními prvky pro děti.  K parku patří krmítka, ptačí a netopýří budky. Kolem vede cyklostezka, takže v malebném parčíku si mohou na chvíli odpočinout a posedět i cyklisté.

Park Hrabovjanka je jedním z 11 projektů, které město Ostrava podpořilo v rámci dotačního programu fajnOVY prostor. K dalším podpořeným projektům patří oprava dětského pískoviště poblíž Volgogradské ulice, proměna požární nádrže v areálu dolu Hlubina na kašnu se sochami, oprava soch v sadu Milady Horákové anebo zřízení plastiky Karla Kryla u budovy Českého rozhlasu.

Zájemci o proměnu veřejného prostoru si mohou nadále podávat žádosti. Zůstatek ve výši 1,9 milionu korun bude rozdělen mezi kvalitní záměry. Hlásit se mohou nejen autoři nových nápadů, ale po doplnění formálních nedostatků také žadatelé z prvního kola letošního ročníku. Termín pro podávání žádostí končí 7. srpna, projekty budou komisí vyhodnoceny do konce srpna. Životní prostředí není jen o ovzduší, čistotě vody nebo třídění odpadů, ale je to naše okolí, všechno to, co nás obklopuje. Jsou to chodníky, náměstí, veřejná prostranství, parky. Podoba a kvalita veřejného prostoru přitom významně ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme a jak se chováme, vždyť v hezkém prostředí se lidem také lépe žije. 

Podmínky pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.      

 

Sdílejte článek