Zpět 29/02/2016

OBVOD POŽÁDÁ MĚSTO O SVĚŘENÍ POZEMKŮ A POSKYTNE DOTACE NA KULTURU, SPORT A SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Necelých třicet bodů programu projednali zastupitelé Moravské Ostravy a Přívoz na svém devátém zasedání. Sešli se 18. února v 9 hodin dopoledne, gong ohlašující závěr zastupitelstva zazněl o hodinu později. Jako vždy se hlasováním vyjadřovali k plnění usnesení předcházejících zastupitelstev, prodejům pozemků i podání žádostí o poskytnutí dotací z evropských rozpočtů. Tentokrát peníze také rozdělovali - do kultury, sportu i oblasti sociální práce.

Ze zasedání se omluvila zastupitelka Marcela Mrózková Heříková.

Moravská Ostrava požádá město o svěření pozemků v lokalitě ulice Žofínská

Žádost o svěření pozemků parc. č. 244/9, 244/10 a 244/16 v k.ú. Moravská Ostrava zastupitelé po kratší debatě schválili.

Pavel Hudec (ANO 2011) uvedl, že nevidí důvod, proč by měly být pozemky svěřeny městskému obvodu, když na nich má zájem stavět společnost Multi Veste Czech Republik 5.

Starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) řekla, že podle informací ze statutárního města nehodlá Multi Veste pokračovat v další etapě rozvoje území Karoliny, do kterého pozemky spadají. „Navíc u předmětných a sousedních pozemků projevil investor zájem o koupi, čemuž bychom rádi zabránili,“ dodala starostka centrálního městského obvodu.

Podle vedoucí odboru majetkového Jany Pánkové byl harmonogram rozvoje území řešen dodatkem obsahujícím lhůty vydání rozhodnutí stavebních úřadů a kolaudačních souhlasů. „Termíny splněny nebyly, ověřovali jsme, zda byl uzavřen další dodatek. Zatím nebyl, takže se neví, jestli a v jakém časovém horizontu se etapa bude realizovat,“ řekla vedoucí. P. Bernfeldová ji doplnila s tím, že pozemky jsou momentálně využívány pro parkování zaměstnanců městského obvodu i veřejnosti a existuje oprávněná obava, že by je statutární město mohlo prodat.

Zuzana Ožanová (ANO 2011) uvedla, že usnesení nepodpoří, neboť má větší důvěru v rozhodování zastupitelstva města než obvodu, stejné rozhodnutí oznámil přítomným také Pavel Hudec (ANO 2011).

Rozdělení dotací bylo odhlasováno bez výhrad

První kolo dotačního řízení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2016 je uzavřeno. Zastupitelé rozhodli poskytnout účelové dotace ze svého rozpočtu organizacím působícím v oblastech kultury, sportu a sociálních věcí.

Přes 600 tisíc korun poputuje žadatelům z oblasti kultury. Podporu získalo 39 projektů, mezi nimi například Folklor bez hranic, Kulturní centrum Cooltour, Divadlo loutek Ostrava, Stará Aréna, Pěvecké sdružení Ostrava nebo Alliance Francaise v Ostravě.

Projekty z oblasti sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit obdrží celkem 600 tisíc korun. Z 34 úspěšných žadatelů jmenujme Tělovýchovnou jednotu Unie Hlubina, BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava, Veslařský klub Perun či Spolek amatérských volejbalistů.

Mezi žadateli o dotace na sociální záležitosti uspělo 17 projektů – například Mobilní hospic Ondrášek, Družstvo Naproti, Svépomocná společnost Mlýnek, ONKO-AMAZONKY a Svaz tělesně postižených v České republice, místní organizace Moravská Ostrava. Rozděleno bude 300 tisíc korun.

Jakmile budou smlouvy uzavřeny, zveřejní je obvod na svých webových stránkách.

Desáté zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se bude konat 14. dubna 2016.

Sdílejte článek