Zpět 17/06/2015

OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ KOUPÍ BUDOVU RADNICE A POŽÁDÁ TAKÉ O DOTACI NA REKONSTRUKCI PĚŠÍ ZÓNY

Páté jednání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívozu, které se uskutečnilo 8. června v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, přineslo zásadní posun ve věci koupi radnice obvodu. Schválilo také závěrečný účet a postoupení pohledávek, které obci vznikly do konce roku 2010.

OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ KOUPÍ BUDOVU RADNICE A POŽÁDÁ TAKÉ O DOTACI NA REKONSTRUKCI PĚŠÍ ZÓNY

Páté jednání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívozu, které se uskutečnilo 8. června v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, přineslo zásadní posun ve věci koupi radnice obvodu. Schválilo také závěrečný účet a postoupení pohledávek, které obci vznikly do konce roku 2010.

V roce 2014 hospodařil městský obvod se ziskem 27 milionů

Zastupitelé projednali závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014. Schválený rozpočet příjmů představoval částku 323 milionů korun. V průběhu roku 2014 byl zvýšen o 101 milionů na celkový objem 424 milionů. Skutečné plnění za rok 2014 činí 439 milionů, což je 103 % k upravenému rozpočtu.

Mezi daňovými příjmy je například daň z nemovitých věcí (33,5 mil. Kč), odvod z výherních automatů (5 mil. Kč), poplatek ze psů (960 tis. Kč) nebo poplatek za užívání veřejného prostranství (6 mil. Kč). Nedaňové příjmy představují příjmy z poskytování služeb (1 mil. Kč), z prodeje parkovacích karet (1,5 mil. Kč) nebo pronájmu nebytových prostor (42 mil. Kč), ale i pronájmu volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků včetně pronájmů reklamních panelů a nosičů (9 mil. Kč).

Schválený rozpočet výdajů za rok 2014 představoval částku 386 milionů korun. V průběhu roku byl upraven o 99 milionů na 485 milionů korun. Skutečnost činí 443 milionů korun, což je 91,3 % k upravenému rozpočtu.

Výdaje byly použity například na ozdravné pobyty dětí základních škol (1 mil. Kč), nákup inhalátorů a odvlhčovačů pro mateřské školy (80 tis. Kč), opravy a údržbu mateřských škol (800 tis. Kč), provoz příspěvkové organizace CKV (8 mil. Kč), provoz mateřských škol (9 mil. Kč), provoz základních škol (25,5 mil. Kč), zajištění stravy klientům pečovatelské služby (1 mil. Kč), opravy a údržbu komunikací (11 mil. Kč), komunální služby (28 mil. Kč) nebo údržbu veřejné zeleně (22,5 mil. Kč).

Městský obvod neplatil v roce 2014 žádnou splátku půjčky ani návratné finanční pomoci. Jeho zadluženost byla nulová. Hospodaření za rok 2014 vykazuje zisk ve výši 27 mil. korun.

Soubor starých pohledávek bude Moravská Ostrava a Přívoz prodávat naposledy

Balík devíti souborů pohledávek, které obvodu vznikly do 31. prosince 2010, půjde naposledy do prodeje. Celková výše pohledávek včetně příslušenství (poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty) činí 306 milionů korun, přičemž nominální hodnota je 43 milionů. Jediným hodnotícím kritériem pro postoupení pohledávek je výše nabídnuté ceny.

„Nemám problém s prodejem pohledávek, ale v materiálu nejsou zásady pro prodej, podle čeho se pohledávky vybíraly. Je tam celá řada promlčených a poměrně starých věcí. Zájem o ně asi nebude velký a snižuje to možnost jejich prodeje,“ řekla Zuzana Hanešková (ANO 2011).

Starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) vysvětlila, že prodej pohledávek řeší obvod už druhým rokem a předcházel mu takzvaný generální pardon. Místostarostka Lucie Feiková (ČSSD) doplnila: „Dohodli jsme se, že jde o prodej poslední, abychom už dále nezatěžovali úředníky. Pokud pohledávky neprodáme, což se asi stane, budeme je muset nechat promlčet. Řada z nich vznikla v době, kdy měly byty na starosti realitky a dnes jsou dluhy nevymahatelné.“ Vedoucí odboru financí a rozpočtu Alena Zapletalová připojila informaci, že pohledávky půjdou do přímého prodeje, nikoli na aukci a zásady pro jejich prodej jsou dostupné na intranetu.

Historickou budovu, ve které sídlí radnice Moravské Ostravy a Přívozu, obvod koupí

„Máme k dispozici statický posudek?“ zahájila projednávání návrhu na učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy a dalších kroků s majitelem budovy a pozemku na náměstí Dr. E. Beneše Zuzana Ožanová (ANO 2011).

„Ano, máme,“ odpověděla starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak), kterou doplnil vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků Jiří Kozelský: „Posudek soudního znalce se zabýval hodnocením stavu objektu, jeho součástí bylo zkoumání, zda se nerozpadají železobetonové konstrukce, což nebylo potvrzeno. Nosnost byla stanovena na 200 kilogramů na metr čtvereční. Objekt je železobetonový, skelet částečně doplněn ocelovou konstrukcí, zastřešení je tvořeno dřevěným krovem s železobetonovou rámovou konstrukcí. Objekt nevykazuje žádné závady, prošel rekonstrukcí v roce 1997 a 2004, kdy byla opravována střecha. Jediná větší investice se předpokládá při výměně oken ve 2. nadzemním podlaží, a to ve výši 600 tisíc korun.“

O úvěr, který Moravská Ostrava a Přívoz hodlá ve výši 55 milionů korun uzavřít, se zajímala Zuzana Hanešková (ANO 2011). „Rada doporučila dobu splatnosti úvěru 20 let, s fixací úroku v maximální výši 1,9 procenta. V prvním roce by splátka činila 3,8 milionu korun, což je o 2 miliony méně, než v současné době platíme nájem. V následujících letech by se výše splátky snižovala,“ uvedla starostka.

„Posudek jsme neměli k dispozici, zadlužujeme občany, není tam kde zaparkovat, budova vyžaduje údržbu. Domnívám se, že peníze lze využít jinak,“ pokračovala Z. Ožanová. Dostalo se jí odpovědi, že přestěhováním radnice zajistil úřad klientům deset parkovacích míst, která u původního sídla zcela chyběla. „Jediná investice, která nás čeká, je výměna oken,“ dodala P. Bernfeldová.

Pavel Hudec (ANO 2011) se vyjádřil ve smyslu, že by bylo vhodnější jednat o výstavbě nové budovy radnice v proluce na Masarykově náměstí, což by řešilo i nedostatek parkovacích míst v centru města. „Než uzavírat na 20 let smlouvu s bankou, nebylo by lepší zadat studii a dál splácet nájem? Alespoň do doby, než dojdeme k rozhodnutí, zda chceme, nebo nechceme novou radnici stavět?“ ptal se.

„Myšlenky na odkup radnice a zástavbu centra rozhodně nejsou v rozporu, musíme je zařadit do časové osy. Ode dne rozhodnutí, že chceme na náměstí stavět, uplyne do doby realizace 5-6 let, za které budeme mít část splátky uhrazenu. Rád bych připomněl, že na náměstí Dr. E. Beneše se nachází několik domů – duchů a pro mě je prioritní zasadit se o to, aby nevznikl další. Koupě radnice je správný krok, udržujeme živý dům s dlouhou historií,“ sdělil Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

Podle Valentiny Vaňkové (ODS) není koupě správným krokem, budova není pro úřad vhodná, není v ní dostatečný navigační systém, chybí čísla kanceláří. Marcela Mrózková Heříková (ANO 2011) řekla, že pokud obvod zachraňuje historickou budovu, měl by tento fakt zohlednit prodávající na ceně.

„Nechali jsme zpracovat znalecký posudek a ten stanovil cenu nemovitosti na 70 milionů, rozhodně nekupujeme dráž, než je třeba,“ řekla starostka P. Berfeldová, kterou doplnil L. Semerák: „Navržená kupní cena kopíruje cenu, za kterou pořídil stavbu prodávající. Obec navrhuje přistoupit ke koupi, úvěr je krytý majetkem na rozdíl od tupého zadlužování.“

V další debatě padlo, že: „Mohlo nás napadnout, že když o budovu projevíme zájem, bude cena vysoká. Na území obvodu je mnoho prázdných budov.“ (Z. Hanešková), nebo: „Zajímalo by mě, kolik oken je třeba vyměnit, když to bude stát 600 tisíc.“ (Z. Ožanová), a také: „Zkoušeli jste jednat s městem o návratu úřadu Moravské Ostravy a Přívozu do budovy na Prokešově náměstí za podmínky nulového nájmu?“ (M. Svozil)

„Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, vychází standardní cena výměny oken skutečně na 600 tisíc korun. Jde celkově o plochu 77,5 metru čtverečních plochy,“ odpověděl J. Kozelský. „Ne, s městem jsme o zpětném stěhování naší radnice nejednali,“ reagovala P. Bernfeldová.

Pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy na nemovitosti a movité věci v souladu se smlouvou o zřízení předkupního práva č. 10706/2014/OM ze dne 13. 8. 2014 včetně návrhu způsobu financování této koupě hlasovalo 19 zastupitelů, proti 14, nezdržel se žádný.

Obvod požádá o dotaci na rekonstrukci pěší zóny

Projekt „Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ se týká rekonstrukce části místní komunikace a přilehlých zpevněných ploch nahrazením kamennou dlažbou, výsadbou stromů s osazením nového světelného mobiliáře. Zastupitelé se usnesli, že o dotaci na akci požádají Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Celkové náklady jsou spočítány na necelých 28 milionů korun, dotace by měla být 18,5 milionu, obvod hodlá investovat 2 miliony a statutární město Ostrava 7 milionů. Rekonstrukce si vyžádá přeložku vodovodu a opravu části kanalizace. Pěší zóna bude doplněna informačními nosiči, replikou zastávkového označníku, kolejovým památníkem a pečetí Ostravy. Hotovo by mělo být do konce roku 2015.

 

Příští zasedání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívozu se uskuteční 3. září 2015.

Sdílejte článek