Zpět 05/07/2013

O Baníku už se jednat nebude. Ostrava má zájem pomoci vodákům. Městská galerie obdrží dotaci

Více než sto bodů projednali zastupitelé statutárního města Ostravy na svém zasedání v budově radnice 26. června 2013. Nejdéle se zabývali Baníkem, dostavbou skeletu u řeky Ostravice a městskou galerií.  Zasedání ukončili krátce po 16. hodině.

Hnutí Ostravak navrhlo zařadit na program znovuprojednání koupě Baníku

Na základě návrhu  Hnutí Ostravak se hlasovalo o zařazení bodu s názvem Návrh na znovuprojednání ve věci „Koupě nemovitostí tvořících areál Bazaly“. V důvodové zprávě se mimo jiné poukazuje na  nedodržení procedurálního postupu při schvalování koupě na květnovém zastupitelstvu. „Za situace, kdy usnesení je neúčinné, …může být následkem neplatná smlouva o koupi fotbalového stadionu. V konečném důsledku může dojít k situaci, že z veřejných prostředků přestavujících kupní cenu, budou uhrazeny dluhy soukromé společnosti a město se nestane řádným vlastníkem fotbalového stadionu. Tomuto riziku není možné vystavit obecní majetek,“ uvádí se ve zprávě.
„Získali jsme právní názor, že při hlasování ve věci koupi Bazalů nebylo postupováno podle platných zákonů, proto chceme nechat hlasovat ještě jednou,“ řekl Michal Mariánek (hnutí Ostravak). Vedoucí odboru legislativní a právní Renata Kolková přítomným sdělila, že před dvěma dny byla veškerá smluvní dokumentace týkající se koupě uzavřena a tedy usnesení zastupitelů bylo vykonáno. Zastupitelé  návrh na zařazení nového jednání o koupi Baníku na program neschválili.

Koupě pozemků včetně rozestavěné dvoupodlažní budovy Spolku vodáků Campanula byla odložena

Víceúčelové zařízení s názvem Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny, které vlastní ostravští vodáci a na jehož dostavbu jim chybí finance, chtělo statutární město odkoupit a stavbu dokončit.
„Věc se dostala do patové situace. Campanule byla snížena dotace a tím přišli o možnost dofinancovat stavbu. Pokud nám záleží na celkové revitalizaci řeky Ostravice, která má být dokončena v roce 2014, pak bychom se měli zasadit o to, aby její břeh nehyzdil rozestavěný skelet. Proto jsem pro schválení koupě,“ sdělil náměstek primátora Dalibor Madej (ČSSD). Možnou nedoladěnost kupní smlouvy, na kterou poukázal předseda Spolku vodáků Campanula František Vyhňák, doporučil řešit přijetím kladného stanoviska zastupitelů a na vůli vodáků ponechat, zda schválenou smlouvu podepíší.
„Pokud si pan Vyhňák není momentálně jistý, co ve smlouvě stojí a zda ji bude moci podepsat, nelze na něj tlačit, aby se vyjádřil, jestli s ní souhlasí. Radil bych proto materiál stáhnout a předložit k projednání na příštím zastupitelstvu,“ uvedl Petr Kausta . Také vedoucí odboru legislativní a právní Renata Kolková nedoporučila zastupitelům materiál schvalovat..
O budoucnosti stavby na pravém břehu Ostravice, která má být využívána jako tréninkové centrum kanoistiky, centrum vodní záchranné služby Českého Červeného kříže, pro environmentální výchovu, vodácký a horolezecký výcvik a zároveň nabízet občerstvení, sociální zázemí a infocentrum, se bude rozhodovat v září. Cena, za kterou by město mělo pozemky i skelet budovy koupit, se pohybuje okolo 4 milionů korun, další necelé 2 miliony bude ještě nutné investovat.

Zastupitelé neschválili záměr prodat budovu a pozemky, které má v nájmu legendární ostravská restaurace Spolek

Návrh na záměr města prodat nemovitosti na ulici Nádražní a Jurečkova, které pronajímá společnosti provozující restauraci Spolek, nebyl po delší diskuzi přijat. „Chci apelovat na zastupitele, abychom se nezbavovali pozemků a budov, k nimž mají Ostravané vřelý vztah. Nájemce odvádí velmi slušný nájem a plánovanou rekonstrukci památkově chráněné budovy už tak několikanásobně zaplatil. Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se navíc k prodeji také vyjadřuje zamítavě,“ vybídl kolegy Jan Becher (hnutí Ostravak).
Podle náměstka Jiřího Hrabiny (ČSSD) jde v materiálu pouze o záměr prodeje, a to z důvodu ověření reálné tržní hodnoty. „Na opravu fasády a další potřebné investice bude potřeba zhruba 3,5 milionu korun. Roční výnos z nájmu se pohybuje kolem milionu. Navrhuji záměr prodeje schválit a zjistit reálnou tržní hodnotu nemovitostí,“ řekl Hrabina.
S opačným názorem vystoupil Josef Babka (KSČM): „Záměr prodat Spolek nemám a ani ho nepodpořím.“ S názorem, že tržní cenu lze zjistit posudkem a není třeba schvalovat záměr na prodej, vystoupil Petr Kausta . „Pokud necháváme dům chátrat, nechováme se jako řádný hospodář. Město podporuje kde jakou aktivitu soukromého sektoru, ale když jde o opravu historické budovy, nezná se k ní,“ řekl Kausta.  Usnesení o záměru prodat nemovitosti zastupitelé nepřijali.

Sdružení Trojhalí Karolina získá dotaci na provoz městské galerie

Hodinovou debatu vyvolalo téma financování a formy městské galerie. Zastupitelé v prosinci loňského roku odsouhlasili, že činnost galerie bude zajišťovat zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina. To předložilo strategii a návrh výstavního programu i svou vizi vedení, umístění a finančních potřeb galerie. 
Podle náměstkyně Simony Piperkové (ČSSD) podporuje záměr města nejeden odborník na výtvarné umění. Naopak Ilona Rozehnalová ze sdružení Kunsthalle tvrdí, že experti upozorňují na sporné momenty v předkládaném materiálu, pochybnosti o kompetencích manažera galerie i výši nájmů, které by měla platit v multifunkční aule Gong. Návrh na stažení materiálu vzešel od Jana Bechera (hnutí Ostravak), který uvedl: „Nevidím důvod, proč bychom měli materiál schvalovat bez podrobné diskuze. Čas nás netlačí. Jsem jednoznačně pro zřízení městské galerie, ale v tuto chvíli je hodně věcí nejasných.“ Narážel tak mimo jiné na fakt, že i když má Trojhalí Karolina přislíbenou dotaci na provoz, zatím není jisté, jestli uspěje ve veřejné soutěži o podnájmu prostoru v Gongu.
Nakonec zastupitelé víceletou účelovou dotaci ve výši 35 milionů korun pro Trojhalí Karolina schválili. Bude jim vyplácena v období od 1. července 2013 do 31. prosince 2016. Oficiální zahájení výstavní činnosti plánuje sdružení na 15. října 2013.

Sdílejte článek