Zpět 28/11/2019

Nová sportovní hala ve Svinově

Svinov se po 21 letech konečně dočkal nové „sokolovny“. Ta stará vyhořela v roce 1998. Během těch uplynulých 21. let byl nejprve převeden pozemek včetně ruiny původní stavby ze Sokola na obec. Pak následovala demolice, projekční práce, dlouhá etapa shánění finančních prostředků a následně samotná realizace sportovní haly. 

Během té dlouhé doby se o naplnění požadavku svinovských občanů na novou sportovní halu zasloužilo předchozí vedení městského obvodu pod vedením starostky Ing. Evy Poštové a Ing. Heleny Wieluchové a současné vedení obvodu pod vedením Ing. Radima Smetany. Výstavba svinovské sportovní haly by však byla nemyslitelná bez podpory minulého i současného vedení statutárního města Ostravy pod vedením primátora Ing. Tomáše Macury. Neopominutelným způsobem se o realizaci sokolovny zasadilo i politické hnutí Ostravak díky dobré spolupráci z úrovně statutárního města představovaného JUDr. Lukášem Semerákem a Ing. Břetislavem Rigerem – investičním náměstkem SMO v minulém volebním období a Ing. Danielem Žitníkem – místostarostou městského obvodu.

Těšme se tedy z nové sportovní haly a doufejme, že dobře poslouží rozvoji organizovaných i neorganizovaných sportovních aktivit nejen svinovských občanů.

 

Sdílejte článek