Zpět 12/04/2018

Největší soutěž v dějinách města

Zastupitelé schválili záměr vypsání mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na koncertní halu. Bude postavena u Domu kultury města Ostravy a propojena s ním, protože v něm zůstane zázemí Janáčkovy filharmonie. Podle vedení města  se bude jednat společně se soutěží na výstavbu Nové radnice z 20. let o nejvýznamnější architektonickou soutěž v historii Ostravy.     

Město Ostrava vyhlásí další architektonickou soutěž. Jako pátá v pořadí za poslední dva roky a jedna z nejvýznamnějších v celé historii města to bude mezinárodní soutěž na koncertní halu.  Snahou města je postavit výjimečnou stavbu nejen z architektonického hlediska, ale především se špičkovou akustikou. Soutěž bude koncipována jako kombinovaná se dvěma koly. Náklady na realizaci koncertní haly jsou v tuto chvíli odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH. Představitelé města Ostravy již desítky let usilují o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii.

Koncertní hala vznikne u Domu kultury města Ostravy. Kulturní dům postavený v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicizmu se již mnoho let potýká s problémem jeho smysluplného využití a zapojení do současného kulturního života. A právě od jeho spojení s novou koncertní halou, jejíž výstavba si zároveň vyžádá celkovou rekonstrukci kulturního domu, si město slibuje jeho oživění a nové využití, které mu zajistí nejen záchranu architektonických hodnot ale také nové zapojení do kulturního života města.

Cílem města je vybudovat kvalitní koncertní halu s kapacitou až 1300 míst, která nebude mít v České republice obdoby. Byly podrobně prověřeny způsoby a podmínky podobných soutěží u nás i v okolních státech. Vedení města došlo k závěru, že nutností pro skutečně kvalitní výsledek je oslovení takového projektového týmu, který bude disponovat nejen kvalitním architektem se zkušenostmi s projektováním koncertní haly, ale také zkušeným akustikem,.

 K zajištění co nejkvalitnějšího výsledku soutěže a navrženého řešení, se vedení města rozhodlo oslovit kromě odborné veřejnosti i tři mezinárodně uznávané architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertní síně, která již v praxi své akustické kvality prokázala. Těmi třemi oslovenými týmy budou: zaprvé Steven Holl Architects + Kropac Architects, zadruhé Konior Studio a do třetice Henning Larsen,..

Architektonická soutěž bude koncipována jako kombinovaná. K účasti budou vyzvány tři zahraniční ateliéry, a zároveň budou dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybráni další účastníci soutěže, a to na základě předložených portfolií prokazujících jejich zkušenosti s takovým typem staveb a personální zajištění projekčního týmu osobami disponujícími rovněž těmito zkušenostmi. Tito účastníci budou vybráni z neomezeného počtu zájemců, kteří se nad rámec vyzvaných mohou o účast v soutěži ucházet. Výsledný maximální počet účastníků v soutěži tak bude šest. Dále je soutěž připravována jako dvoufázová pro značný rozsah, složitost a náročnosti předmětu soutěže. Tento postup umožňuje postupné zpřesňování v prvním kole vybraných návrhů a jejich dopracování na základě doplnění soutěžních podmínek v případném druhém kole.

V případě takto významné soutěže není prioritou rychlost, ale kvalita. S tím souvisí i časová náročnost na její organizaci. V tuto chvíli vedení města předpokládá, že soutěž vyhlásí ještě letos v červnu, vítěze by mohli znát na začátku příštího roku a odhaduje se, že stavba by mohla začít v letech 2021 až 2022. Pro financování výstavby haly byl v roce 2017 zřízen speciální účelový fond, ve kterém na stavbu haly se střádají peníze. Prozatím je do něj vloženo 100 milionů korun. O spolufinancování bude určitě požádán stát a Moravskoslezský kraj,.

Rada města zároveň schválila složení soutěžní poroty, kterou budou jako řádní členové  tvořit primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová. Nezávislými členy poroty jsou Zvi Hecker, nezávislý architekt z Berlína, Krzysztof Ingarden, nezávislý architekt z Krakowa, Rafi Segal, nezávislý architekt z Princetonu a Valerie Mulvin, nezávislá architekta z Dublina. Schváleni byli také tito přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš. rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru útvar hlavního architekta Cyril Vltavský, ředitel JFO Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista.

 

 

Sdílejte článek