Zpět 18/05/2018

Nejdůležitější vodohospodářská stavba v Ostravě před zahájením

Nová kanalizace ve Slezské Vážení občané, na území Slezské Ostravy se připravuje v současnosti nejdůležitější vodohospodářská stavba ve městě. Jedná se o „rozšíření kanalizačního sběrače B“. Nový sedmikilometrový kanál povede od LDN v Radvanicích přes Hranečník až k Slezskoostravskému hradu, respektive až k sídlišti Kamenec.  

Stavbu připravuje ostravský magistrát, kopat se má začít již letos v jarních měsících, hned, jak počasí dovolí. Celé dílo bude stát přibližně 187 milionů korun bez DPH. Zhruba 150 milionů zaplatí město Ostrava, zbylých cca 37 milionů uhradí Ministerstvo financí. Konec stavby je naplánován na září roku 2020. Stavba je rozdělena na čtyři etapy.

1. etapa: Kamenec – loděnice

V první etapě stavby se bude čistit a opravovat již stávající kanalizační potrubí – kanalizační sběrač B –  vedoucí v bermě řeky Ostravice v úseku mezi loděnicí a čerpací stanicí pohonných hmot u sídliště Kamenec. Potrubí je lety zanesené, na jeho stavu se podepsalo rovněž poddolování. Nyní se musí opravit a vyčistit. V praxi to znamená, že u Ostravice stavbaři vybudují několik šachtic, kterými se do starého potrubí dostanou a budou moci potrubí opravovat a odčerpávat z něj lety usazené nánosy. Vodohospodáři uvádějí, že po sanaci by sběrač měl vydržet minimálně dalších 50 let bez jakýchkoli oprav. Tuto první etapu – vyčištění a opravy současného potrubí – chtějí stavbaři stihnout do podzimu letošního roku.

2. etapa: loděnice – Hranečník  

Druhou etapou je výstavba zcela nové kanalizace, která se napojí na již vyčištěný a opravený úsek první etapy. Nové potrubí povede podél řeky Lučiny od loděnice až k terminálu Hranečník. Půjde o technologicky náročnou stavbu, protože v místech křížení ulice Podzámčí s cyklostezkou vedoucí na Hranečník vznikne prakticky důlní dílo – čtyřicet metrů hluboká šachta. Stavbaři budou muset čtyřicet metrů pod zemí vyrazit zhruba 750 metrů dlouhou štolu, kterou nové kanalizační potrubí povede. K takovému kroku vedly projektanty složité geologické podmínky v tomto úseku. Dál potom ve směru proti proudu řeky Lučiny až k terminálu Hranečník už budou moci stavbaři postupovat obvyklými technologiemi, otevřenými výkopy. Provoz na cyklostezce mezi hradem a Hranečníkem, kolem které budou práce probíhat, má být pouze částečně omezen. Cyklisté budou na exponovaných místech muset maximálně sesedat z kol, žádné trvalé uzavření cyklostezky není v plánu.

Stavba této druhé etapy začne na jaře 2019, skončit má v únoru 2020.

3. a 4. etapa – Hranečník – LDN Radvanice

Zbývající dvě etapy se již prakticky netýkají našeho obvodu – během nich bude budováno potrubí městským obvodem Radvanice a Bartovice směrem od terminálu Hranečník podél řeky Lučiny až k LDN Radvanice. Kanalizace v těchto etapách bude stavěna pomocí běžných výkopových prací. Vše má být hotovo, jak jsem již uvedla, v září 2020.

Účel stavby

Je to smutný fakt, ale v současné době splašky z části Slezské Ostravy, a stejně tak z Radvanic a Bartovic, proudí přímo do řeky Lučiny. Ve Slezské jde o oblast Zvěřiny, dále pak území zahrnující ulice Slívova, Jan Marie a okolní. Celé toto území tak bude napojeno na novou kanalizaci. V budoucnu se počítá rovněž s napojením nového sběrače na kanalizaci vedoucí z Kunčiček a Kunčic.

Veškerý odpad poputuje touto novou kanalizací do čističky odpadních vod v Přívoze. Již stávající kanalizační sběrač B /mezi loděnicí a Kamencem/ ústí do přečerpávací stanice v Muglinově /blízko zastávky MHD Lávka/. Odtud jsou splašky přečerpávány na druhou stranu řeky Ostravice a pod Komenskými sady odváděny až do čističky v Přívoze. Stejnou cestou tedy poputuje veškerý odpad i z nově napojených míst.

Stanovisko obvodu

Na slezskoostravské radnici se nás občané na tuto problematiku často ptají, proto jsem za vedení obvodu velmi ráda, že se konečně začne tato nedobrá situace řešit. Je přinejmenším zarážející, že ještě v roce 2018 jsou ve třetím největším městě republiky oblasti, ze kterých jsou splašky odváděny přímo do řeky. Fakt, že tento problém ve velké části Slezské Ostravy zmizí, je skvělou zprávou. Ekologický význam celé stavby je asi zřejmý úplně každému. Za dobrou zprávu také považuji, že stavební práce sebou nepřinesou pro občany žádná zásadnější omezení.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava

 

 

 

 

Sdílejte článek