Zpět 28/06/2019

Nejdůležitější investice obvodu v roce 2019?

Jak naši zastupitelé vidí investice v roce 2019 v Porubě? A proč nešly především do budoucnosti? Vše zhodnotil náš zastupitel Martin Drastich.  Za nejdůležitější investici, nejen v roce 2019, považuji investici do vzdělání našich dětí. Proto jsme se snažili (Ostravak), aby v rozpočtu šlo více peněz do školství na MŠ a ZŠ.  

Snažili jsme se, aby požadavky ředitelů škol byly naplněny a nebyly kráceny – nepovedlo se. Jednou z priorit obvodu by měla být podpora talentovaných dětí, škol v přírodě, poznávacích a sportovních pobytů našich dětí. Chceme, aby naše děti byly zdravé a vedené ke sportovním aktivitám, ale školy mají problémy se zanedbanými sportovními areály, zastaralou tělocvičnou atd. – prioritou obvodu jsou asi jiné investice. Jsem přesvědčen, že pokud naší nejdůležitější investicí budou naše děti, vždy se nám to mnohonásobně vrátí.

Zastupitel Drastich

 

Sdílejte článek