Zpět 21/11/2016

NEJDISKUTOVANĚJŠÍ BODY PROGRAMU OSTRAVSKÝCH ZASTUPITELŮ: SYSTÉM SDRUŽENÝCH NÁKUPŮ, FORENZNÍ AUDITY, NEINVESTIČNÍ DOTACE SPOLKU PANT, ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA REVITALIZACI NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA

Středu 19. října měli ostravští zastupitelé vyhrazenu pro 20. zasedání. Ještě před zahájením projednávání bodů programu byli prostřednictvím primátora Tomáše Macury (ANO 2011) omluveni Jakub Jež (ČSSD), Miroslav Jopek (KSČM), Leopold Sulovský (hnutí Ostravak) a Rudolf Ficek (ČSSD).  

Pochybnosti o vítězi zakázky na dodavatele sdružených nákupů nezpůsobily městu žádnou škodu

U veřejné zakázky na dodavatele systému sdružených nákupů, jejímž vítězem se letos v červenci stala pražská firma Tender systems, vznikly důvodné pochybnosti o referencích společnosti. E-Centre, jeden z účastníků tendru, se v této věci obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže…

Zastupitel Václav Štolba (ČSSD) žádal vedení města o vyjádření k celé záležitosti. „Systém sdružených nákupů funguje na základě stávající smlouvy s e-Centre, která platí až do doby uzavření smlouvy nové. Není důvod o funkčnosti systému pochybovat. Vyvíjíme tlak, aby obchodovaných položek bylo co nejvíce. Vzhledem k nabídkovým cenám i onoho neúspěšného uchazeče, tedy e-Centre, bude zakázka nakonec úspěšná. Protože i on nabídl 30procentní úsporu,“ odpověděl náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011).

Zastupitel Lumír Palyza (ČSSD) se vyjádřil ve smyslu, že bude složité se opřít o důvěru v předkládané materiály a optal se: „Pane Babinče, uvažoval jste o tom, že byste za současný stav nesl osobní odpovědnost?“ „Žádná škoda nevznikla, jeden systém navazuje na druhý. Osobní odpovědnost vyvozovat nebudu,“ řekl R. Babinec.

Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) diskuzi uzavřel: „Na tuto debatu můžeme aplikovat přísloví, jak lze z něčeho velmi nepěkného uplést bič. Děkuji, že tady ČSSD deklaruje, že hájí zájmy e-Centre. Protože jinak se to přeložit nedá. K otázce zpackané soutěže se pan náměstek vyjádřil poměrně pregnantně. Protože i kdyby město vybralo třetího uchazeče, k úspoře financí dojde“.

Výsledky forenzních auditů by měly být vedení města inspirací

U 9 obchodních společností s majetkovou účastí města byl proveden forenzní audit za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Vítězem výběrového řízení na provedení auditu se stala společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) předložil zastupitelům k projednání materiál Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města – vyjádření společností. O slovo se přihlásil Lumír Palyza (ČSSD): „Audity nás přišly na 9,5 milionu korun. Možná jsme mohli mít cenu nižší a možná jsme mohli dostat i lépe odvedenou práci. K zamyšlení je výběr auditora na Městskou nemocnici Ostrava. Myslím, že auditní zpráva, kterou odvedl odbor magistrátu, byla špičková. Co mě ale mrzelo nejvíc, byly mediální výstupy. Trošku jsem nabyl dojmu, že audity mohly být na stole v rámci předvolebního boje.“

Svůj názor sdělil i Josef Babka (KSČM): „Kontrola je nástroj řízení a může přispět k dobrému fungování organizace. Nakonec ji ale poškodila. Stavím se za závěry vedení společností a dozorčích rad, že auditní společnost Ernst & Young neodvedla dobrou práci. Za moc peněz bylo málo muziky. Myslím, že by se z toho mělo vedení města ponaučit.“

„Na rozdíl od vás si nemyslím,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO 2011), „že peníze na audity byly vyhozené, že jsme za ně nedostali žádnou protihodnotu. Jenom u auditu nemocnice se ukázalo, že úspory, které z něj vyplynuly, převýší náklady na audity všech společností dohromady. Začínají se například soutěžit léky, které se dříve údajně soutěžit nemohly. Jsem připraven vést diskuzi, ale zároveň jsem dalek toho, abych si myslel, že audity přinesly nepoužitelné závěry.“ A dodal, že závěry auditů byly záměrně načasovány tak, aby z nich nevzniklo politikum.

„Devastace důvěry v městskou nemocnici je daleko horší než úspory na lécích,“ uzavřel debatu J. Babka.

Zastupitelé se nakonec usnesli, že projednali vyjádření vybraných městských společností s majetkovou účastí města Ostrava k opatřením přijatým na základě zpráv z forenzního auditu společností, případně k důvodům nepřijetí navrhovaných opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

Spolek PANT obdrží dotaci z rozpočtové rezervy

Na částečné krytí nákladů na úpravu nebytových prostor v bývalé prodejně knih na adrese Čs. Legií 22 v centru Ostravy poputuje 500 tisíc korun z rozpočtové rezervy města.

Zastupitelé schválením rozpočtového opatření a rozhodnutím o poskytnutí dotace podpořili vznik Centra PANT, které hodlá Ostravanům nabídnout nový prostor pro setkávání, vzdělávání mládeže, mezinárodní aktivity i centrum paměti regionu.

K materiálu měl dotaz zastupitel Lumír Palyza (ČSSD): „PANT bude užívat prostor, který má ve správě městský obvod, a žádá o dotaci z rozpočtové rezervy město? Jde o ojedinělou věc, nebo to bude standard i pro ostatní městské obvody?“

„Občas se takové žádosti objevují. V tomto případě investuje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 600 tisíc korun, proto požádali město o participaci. Členové občanského sdružení PANT jsou nadšenci, kteří do svých aktivit vkládají vlastní zdroje,“ odpověděl náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL). Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) dodal, že na postupu spolku nevidí nic nestandardního.

„Vzhledem k tomu, že je to něco tak mimořádného, mimo systém, náš klub tento materiál nepodpoří,“ sdělil L. Palyza. Vladimír Polák (hnutí Ostravak) k tomu řekl: „ Řada z nás měla podporu takových aktivit ve volebních programech. Je to velmi dobrý krok k oživení centra.“

Hledá se nový pohled na náměstí Msgre Šrámka – město chce vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž

V úvodním slově předkladatele materiálu Návrh na vyhlášení soutěže „O návrh revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě“ náměstka Břetislava Rigera (hnutí Ostravak) mimo jiné zaznělo: „Jde o velmi významné prostranství. Jeho podobu hledáme desetiletí, proto si myslím, že si architektonickou soutěž zaslouží. Nekupovali bychom zajíce v pytli. Když vybíráte architekta, můžete si vybírat z referencí, ale nemáte zaručeno, jak konkrétní prostor dopadne. Soutěž naopak umožňuje vybírat z hotových děl. Důležitá je také práce odborné poroty, která vybere nezaujatě a průhledně.“

O slovo se přihlásil Lumír Palyza (ČSSD): „Architektonicko-urbanistické soutěže mají své kouzlo a rizika. Pochopím, že v porotě sedí pánové Semerák i Macura, pochopím i roli starostky Bernfeldové, ovšem nechápu, proč je členkou náměstkyně Šebestová, která má na starosti životní prostředí. Raději bych tam viděl někoho se zkušenostmi.“

„Výběru adeptů jsme věnovali dostatek pozornosti,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011) s tím, že do rezortu životního prostředí veřejný prostor patří a účast Kateřiny Šebestové v komisi je opodstatněná. Náměstek primátora Břetislav Riger (hnutí Ostravak) ho doplnil: „Paní Šebestová se velice aktivně zapojuje do řešení veřejných prostor. Mohu uvést revitalizaci břehů Ostravice, výběr lokalit pro umisťování soch, aktivní komunikaci s veřejností. Možná bych k jejím přednostem přidal také jakýsi ženský cit.“

„Potom je načase, aby se někdo zamyslel, jaké rezorty náměstci mají. Aby se náměstkyně pro IT zabývala veřejnými prostory, je mimo mísu,“ mínil L. Palyza.

„Doporučil bych vám se dovzdělat. Protože životní prostředí, to nejsou jenom emise. Složení komisí jsme vybírali velmi pečlivě,“ odpověděl primátor.

Podle Josefa Babky (KSČM) není architektonická soutěž snadná věc. „To území je velmi rozsáhlé a zaslouží si pozornost. Na druhé straně se mi zdají předpokládané investiční náklady 8 milionů korun málo. Některá území se podaří vyřešit i bez soutěže – Dolní Vítkovice vypadají například velmi dobře. Chci upozornit všechny, že je to velmi závažný zásah do rozpočtu statutárního města. Myslím, že by to šlo udělat levněji a rychleji. Tento návrh proto nepodpoříme,“ řekl. Podobně se vyjádřil L. Palyza: „Je to docela složité. Na klubu jsme se rozhodli, že materiál nepodpoříme.“

Z přítomných 49 zastupitelů hlasovalo 32 pro, proti 0, 15 se zdrželo a nehlasovali 2.

Otevřená anonymní architektonicko-urbanistická soutěž bude, za podmínky udělení souhlasu České komory architektů, vyhlášena ještě v listopadu letošního roku.

 

Příští zasedání ostravských zastupitelů se uskuteční 16. listopadu 2016.

 

Sdílejte článek