Zpět 04/03/2015

NECELÁ TŘICÍTKA BODŮ, DVĚ HODINY JEDNÁNÍ, DEBATA O PRODEJI POZEMKŮ SOUKROMÉ FIRMĚ A TAKÉ ŽÁDOST O VEDENÍ JEDNÁNÍ V ČESKÉM JAZYCE – O TOM BYLO ÚNOROVÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZ

Ve čtvrtek 26. února se zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu sešli v sále Nové radnice na Prokešově náměstí. Na programu byly, mimo jiné, prodeje pozemků, změny zřizovacích listin škol nebo poskytnutí účelových dotací pro sport, kulturu a volnočasové aktivity.

Má akciová společnost získat pozemky městského obvodu za minimální cenu?

Poměrně dlouhá diskuze se rozvinula hned na začátku zasedání zastupitelstva. Vyvolala ji žádost Inovační, a.s., která chtěla, aby zastupitelé přehodnotili usnesení z prosince loňského roku. V něm schválili prodej čtyř pozemků v lokalitě ulic Válcovní a 1. máje, a to za kupní cenu 8,7 milionu Kč. V dopise akciové společnosti se mimo jiné píše: „…uvedená kupní cena v této výši není pro Inovační, a.s., akceptovatelná, a to z důvodu, že na uvedených pozemcích se plánuje realizace stavby Rozvoj technologického centra Ostrava 2…“

Na fakt, že jde o rozvojový projekt EU, upozornil Miroslav Svozil (ODS). „Zhruba polovina projektu je financována z Evropské unie, ve výsledku má vzniknout až 40 nových pracovních míst. Navíc v oblasti, kde lišky dávají dobrou noc,“ řekl zastupitel na podporu změny výše prodejní ceny. „Navrhuji prodat pozemky za celkovou kupní cenu 1,3 milionu Kč, což odpovídá ceně v místě a čase obvyklé, jak je uvedeno v důvodové zprávě“, sdělil.


Slovo bylo uděleno také zástupci společnosti Inovační, a.s., Františku Peterkovi, který poukázal na záměr vybudovat vysoce profesionální pracoviště a nutnost investovat nemalé finance.


Proč byla cena pozemků navýšena oproti znaleckému posudku, vysvětlila starostka Petra Bernfeldová (Ostravak): „Důvodová zpráva obsahuje informace vycházející ze znaleckého posudku vypracovaného v říjnu 2014. Loni se měnila cenová mapa, navíc v mezičase, kdy byla připravována, došlo v lokalitě k významnému prodeji pozemku a budovy. Nabyvatelem se stala Investiční, a.s. Z toho jsme vycházeli při navýšení ceny oproti znaleckému posudku.“ Doplnila, že podle statutu mají zastupitelé povinnost prodávat majetek nejméně za cenu v místě a čase obvyklou.


„Existuje vůle pozemky prodat a je na kupujícím, zda nabízenou cenu akceptuje či nikoli,“ řekl Lukáš Semerák (Ostravak).


Protinávrh M. Svozila prodat pozemky za 1,3 milionu korun nebyl přijat. Původní usnesení, v němž zastupitelstvo bere na vědomí žádost Inovační, a.s., a rozhoduje ponechat v platnosti původní kupní cenu 8,7 mil. Kč, bylo schváleno.


Nevím, o čem mám hlasovat, stěžoval si Zdeněk Nytra


Bod programu Návrh změn zřizovacích listin MŠ znejistěl zastupitele Zdeňka Nytru (ODS): „Je to hra Najdi deset rozdílů. Měníme zřizovací listiny, ale nemáme k dispozici původní materiály, takže absolutně netuším, o čem mám hlasovat. Proto také hlasovat nebudu.“ Změny zastupitelům objasnila vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Miroslava Rychtariková. „Nová zřizovací listina je vám předkládána v případech, že původní už měla moc dodatků. Na konci každé listiny jsou dodatky uvedeny,“ řekla M. Rychtariková.
Návrh byl hlasováním přijat.


Komise kulturní rozdělila 600 tisíc korun


Účelové dotace z rozpočtu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro oblast kultury v roce 2015 získá 32 projektů. Aktivity vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění podporuje centrální obvod každoročně. K 30. listopadu 2014 bylo podáno celkem 62 přihlášek s objemem 4,7 mil. Kč. Komise kulturní měla k dispozici pro vytvoření návrhu na poskytnutí účelových dotací, pro výše uvedenou oblast, finanční částku ve výši 600 tisíc Kč. V rozpočtu městského obvodu na rok 2015 je pro účelové dotace vyčleněna částka ve výši 1,6 mil. Kč.


Podpořeny budou například Oslavy 70 let nepřetržité činnosti BVÚ, Folklor bez hranic 2015, Mezinárodní festival performance Malamut, Jeden svět 2015 v Ostravě, Dny frankofonie, MOVE fest Ostrava 2015, Měsíc autorského čtení 2015 nebo Studentský divadelní spolek Tajfun.


Jednejme česky, zveřejněme hospodaření technických služeb


Mezi několika požadavky na vedení městského obvodu, které padly v rámci posledního projednávaného bodu Různé, byla také výzva k používání výhradně českého jazyka na půdě zastupitelstva. Vznesla ji Valentina Vaňková (ODS) – zřejmě v reakci na vystoupení vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit. Miroslava Rychtariková hovořila k zastupitelům se slovenským akcentem.


Zastupitelku V. Vaňkovou (ODS) také zajímalo hospodaření Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz. Uložila vedení obce předložit náklady na jeden metr čtvereční plochy, o kterou se TSMOAP starají. Přítomný ředitel Petr Smoleň přislíbil materiál připravit.

Čtvrté zasedání zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívoz se uskuteční 23. dubna 2015.

Sdílejte článek