Zpět 23/01/2015

NÁMĚSTEK OBVINĚNÝ Z TRESTNÉHO ČINU ODSTOUPIT NEHODLÁ, POPLATEK ZA ODPAD SE NEZVÝŠÍ A ROZPOČET OSTRAVY PRO ROK 2015 JE SCHODKOVÝ

Druhé zasedání ostravských zastupitelů ve volebním období 2014-2018 se protáhlo do večerních hodin. Kvůli slovním přestřelkám, velmi rozvláčnému tempu schvalování bodů programu, ale také řadě chyb, které předkládané materiály obsahovaly, se zastupitelé rozcházeli až po půl osmé. Podle hnutí Ostravak přinesl 17. prosinec několik precedentů – jak ve formě, tak obsahu schválených bodů.

Zastupitel Grygar se odmítl vyjádřit ke zneužívání sociálních dávek, z trestného činu obviněný Hařovský podal trestní oznámení


„Před měsícem jsem vás upozorňoval na problémy, které má ostravská ČSSD. Dnes už víme, že do orgánů města byli zvoleni lidé obvinění z trestného činu souvisejícího s výkonem veřejné funkce. Čekal jsem, jakým způsobem se k tomu postaví – očekával bych, že obviněná osoba odstoupí z funkce, očistí své jméno a vrátí se zpět. Ale nic takového se neděje. Vypovídá to o postoji a způsobu, jakým hodlá ČSSD podobné situace řešit,“ narážel Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) na obvinění Ivo Hařovského (ČSSD).

Směrem k Liboru Grygarovi položil dotaz: „Město má jedenáct radních, kteří by měli být pro občany vzorem a mít morální kredit. Má otázka se možná dotýká Vašeho soukromí, ale hranice se v tomto případě posunuje – je pravdou, že od 1. července minulého roku (v době předvolební kampaně, kdy se L. Grygar často objevoval na veřejnosti, ačkoli do práce nechodil – pozn.) jste byl na nemocenské dovolené?“


L. Grygar (ČSSD) uvedl, že se k dotazu nebude vyjadřovat, neboť informace o možném neoprávněném čerpání sociálních dávek už poskytl tisku.


I. Hařovský řekl: „Myslím, že otázky, které pan Semerák položil, jsou namístě a nutí mě odpovědět. Je pravdou, že 4. prosince jsem obdržel oznámení o zahájení trestního stíhání jakožto spoluobviněný, které se týká celkem dvanácti osob. Jde o účastenství ve formě pomoci. Jsme obviněni z toho, že jsme zvedli ruce a pro něco hlasovali. Výslechy teprve začnou. O celé věci jsem informoval primátora. V obvinění se píše, že tehdejší starosta Ostravy-Jih 8. června 2007 podepsal předmětnou smlouvu, ačkoli o 3 dny dříve podal ve stejné věci trestní oznámení na státní zastupitelství. Vyšetřovací orgány věc v listopadu 2007 odložily pro nedostatek důkazů. Po tolika letech je zahajováno trestní stíhání… Pokud o tom někdo věděl, mělo být konáno právu zadost. Dnes jsem na základě těchto zjištění podal trestní oznámení. Materiály, které jsme tehdy schvalovali, musel někdo připravit. Až když jsem byl ujištěn, že jsou v pořádku, hlasoval jsem pro.“


„Stejně jako pan Hařovský, i já ctím presumpci neviny, ale mé poznání z celé věci je, že ČSSD nehodlá řešit situaci v západním stylu, tedy rezignací obviněného z funkce,“ uzavřel debatu L. Semerák.


Při schvalování rozpočtu se nejvíc debatovalo o nižších příjmech i výdajích, poplatku za odpad a dotacích na kulturu


Netypická forma předkladu návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 překvapila Josefa Babku (KSČM): „Poprvé v historii vidím, že rozpočet předkládá zástupce vedoucího odboru magistrátu, což je výtka k primátorovi. Příště předpokládám, že o tak zásadním materiálu uslyšíme od těch, jimž byly svěřeny kompetence, tedy od náměstků.“

Zarazila jej také rozpočtová položka sloužící k naplňování cílů koaličních politických stran, z kapitoly příjmů odvodil, že město Ostrava nebude usilovat o plošný zákaz hazardu. „Rozpočet nepodpoříme,“ řekl nakonec J. Babka.


František Kolařík (ODS) vystoupil s návrhem mírného navýšení poplatku za komunální dopad, a to o 20 Kč. „Přineslo by to 5,9 milionů Kč, které by směřovaly do OZO Ostrava,“ řekl.


Vladimír Polák (hnutí Ostravak) sdělil, že investice do rozvoje kultury vnímá jako zásadní pro výchovu dalších generací: „Pokud má být třetí největší město v republice rozvíjeno, nedovedu si představit snížení rozpočtu pro divadla o 25 milionů.“


Za klub hnutí Ostravak se vyjádřil jeho předseda Lukáš Semerák: „Vnímáme, že pro tvorbu rozpočtu byl omezený časový prostor. Zároveň konstatujeme, že nepřináší nic nového. Ve vytváření rezervy nevidím problém, je v ní znát určitá rozvážnost a zodpovědnost. Nelíbí se nám ale snižování prostředků těm, kteří se nemohou bránit. Rozpočet není ani špatný, ale ani inovativní, proto ho nepodpoříme.“


S navyšováním poplatku za odpad nesouhlasil Michal Mariánek (hnutí Ostravak), který řekl, že by vedlo k prohlubování zadluženosti. „Bylo by dobré se naopak zamyslet, jestli poplatek úplně nezrušit, jako to udělali třeba v Teplicích,“ doplnil.


Hlasováním bylo schváleno navýšení prostředků pro kulturu o 3 miliony, návrh na zvednutí poplatků za odpad neprošel. V roce 2015 bude Ostrava hospodařit s 6,8 miliardami korun, příjmy mají činit 6,6 miliard. Rozdíl bude dokryt z úvěrů a zůstatků z minulých let. Mezi největší investiční akce budou patřit dostavba atletické haly, rekonstrukce sportovního areálu ve Vítkovicích, terminál Hranečník, přestupní uzel Hulváky a snížení energetické náročnosti vybraných základních škol. Celkový objem investic rozpočet stanovuje na 1,3 miliard korun, tedy o 236 milionů méně než v roce 2014.


Pro hlasovalo 34 zastupitelů, proti nebyl žádný, zdrželo se 18.


Je nutné, aby město kupovalo obvodu fotbalové hřiště?


Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci vzbudil v zastupiteli L. Semerákovi (hnutí Ostravak) několik pochybností: „Cena 680 korun za metr odpovídá ceně za stavební pozemky v této lokalitě, rekreační plochy se prodávají za ceny nižší. Pokud navíc nesystémově hřiště koupíme, pak budeme těžko fotbalistům v jiných městských obvodech zdůvodňovat, proč oni vlastní hřiště nemají. Nedozvěděli jsme se také, zda bude nový vlastník hřiště dále pronajímat a za jakých podmínek. Koupí může vzniknout precedens. Navrhuji modifikovat usnesení na nesouhlasné stanovisko.“


Podle starosty Krásného Pole Tomáše Výtiska byly na pozemky vypracovány dva znalecké posudky, které jejich cenu dokládají. „Koupí napravujeme obrovskou majetkovou křivdu, která se stala čtyřem majitelům pozemků, na kterých hřiště leží – v 60. letech jim byly pozemky odňaty.


Hřiště nemůžeme rozvíjet, protože leží na soukromých pozemcích,“ sdělil starosta. „Nedomnívám se, že by majetkovou křivdu páchalo toto město, pokud k ní došlo, existují jiné nápravné mechanismy. Pojďme se chovat účelně a efektivně. Nové hřiště lze pořídit za 3 miliony korun, nevidím důvod, proč kupovat hřiště za 5 milionů,“ vyzval L. Semerák.


Půlhodinovou diskuzi uzavřelo hlasování o návrhu L. Semeráka hřiště nekoupit. Návrh zastupitelé nepřijali. Původní návrh usnesení byl přijat (pro hlasovalo 28, proti 6 a zdrželo se 12 členů zastupitelstva).


Stavební parcelu smění město za svažitý pozemek bez přístupové komunikace


„Měli bychom směnit pozemek nepochybně stavební za soukromý, který nejen, že nemá přístup z veřejné komunikace a je svažitý, ale je na něm navíc umístěn kanalizační sběrač? Já se domnívám, že jde o směnu pro město velmi nevýhodnou a doporučuji, aby k ní nedošlo. Navíc před rokem a půl k ní vydal městský obvod nesouhlasné stanovisko,“ okomentoval Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba – sever Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).


Podle náměstka Lumíra Palyzy (ČSSD) je záměrem směny pozemku parc. č. 1503/149 o výměře 2 932 m2 (ve vlastnictví města Ostravy) za pozemek parc. č. 1503/150 s totožnou výměrou (ve vlastnictví BONO auto a.s.) vybudovat na pozemku soukromé firmy pás rekreační zeleně navazující na tzv. Oázu klidu. I přesto, že se L. Semerák vyjádřil ve smyslu, že nejde o pozemky s identickou hodnotou, byl záměr směny přijat. „Rozdíl ve výši asi 400 tisíc korun uhradí společnost BONO auto, která hodlá na nově nabytém pozemku vystavět soubor bytových domů“ sdělil L. Palyza.

Další zasedání zastupitelstva města Ostravy je plánováno na 28. ledna 2015.

Sdílejte článek